ITFC financiert importen in dienst van lokale productie
23 Feb 2018, 22:28
foto
De videoconferentie van de interdepartementale commissie met de International Islamic Trade Finance Corporation . (Foto: NII)


Een interdepartementale commissie heeft dinsdag een videoconferentie gehouden met een vertegenwoordiger van de International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC). De ITFC zal urgente importen van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen, medicijnen, medische verbruiksartikelen en input voor de land- en tuinbouw, financieren.

Er is onder meer gesproken over de aanbestedingsprocedure, de werking en het uitvoeringsproces vanaf voorbereiding van de aanbesteding tot en met aankomst en levering van diverse goederen. De aanbestedingen zullen worden gehouden volgens de ‘international competitive bidding method’ van de ITFC, behoudens noodgevallen waarbij zowel ondernemingen als importeurs mogen meedoen aan deze aanbesteding, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De kredietfaciliteit bedraagt momenteel US$ 35 miljoen. De importen zullen conform procedures van de ITFC aan een of meer importeurs worden gegund, waarna de grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal aan lokale producenten geleverd zullen worden voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen.

De commissie zal binnenkort een algemene voorlichtingsbijeenkomst houden voor importeurs en lokale producenten. De KKF en de ondernemersorganisaties ASFA en VSB zijn benaderd om potentiële ondernemers te identificeren en te interesseren voor benutting van deze ITFC-kredietfaciliteit. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) zal de uitvoering van het proces coördineren.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Handel, Industrie &Toerisme (HI&T), Financiën, Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling (RO). De bijeenkomst is bijgewoond door de directeur van het Departement Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën, Iris Sandel en ambassadeur Anwar Lallmohammed van het Kabinet van de President.
Advertenties