Multifunctioneel gebouw opgezet te Kwamalasamutu
19 Jul 2017, 09:18
foto
Bij de ingebruikname van het multifunctionele gebouw te Kwamalasamutu. Zittend v.r.n.l Mark Plotkin en granman Asongo Alalapadu. Staand, met hoofdtooi, sjamaan Kamanja Panashekung.


Het nieuwe rangers station, annex traditionele kliniek in het dorp Kwamalasamutu in zuid-Suriname is gisteren in gebruik genomen. In het twee verdiepingen tellend gebouw zullen de sjamanen hun kennis overdragen aan de lokale leerlingen, terwijl leden van de gemeenschap op verzoek behandeld worden volgens traditionele geneeswijzen op basis van medicinale planten.

Sjamaan Kamanja Panashekung zal de dagelijkse leiding hebben over de kliniek. “We zijn erg dankbaar voor het nieuwe gebouw. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk kennis over te dragen. Er staan computers in het gebouw, en wie interesse heeft kan langskomen om te leren,” zegt hij.

Het gebouw vervangt ook het oude onderkomen van de Amazon Conservation Rangers van het gebied. Het nieuwe rangers station zal vooral als educatie-, voorlichting- en trainingscentrum worden gebruikt. Elk jaar kunnen rangers van een aantal dorpen gezamenlijke refreshment trainingen krijgen te Kwamalasamutu. Roy Ho Tsoi, hoofd van de jachtopzieners van Natuurbeheer, zegt dat de afdeling een belangrijke rol heeft gespeeld bij het trainen van de rangers en nog steeds betrokken is bij het programma.

Het gebouw is door de leden van de dorpsgemeenschap gebouwd onder leiding van een ervaren aannemer en met financiële ondersteuning van het Amazon Conservation Team (ACT). Bij de opening door de granman van de Trio gemeenschap, Asongo Alalapadu, was het hele dorp aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de ministeries van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer en Handel en Industrie. Namens het ACT was de directeur en oprichter van de organisatie, Mark Plotkin aanwezig.

De visie van het ACT - bescherming en instandhouding van het cultureel en natuurlijk kapitaal van de inheemse volkeren in Suriname -, wordt ondersteund door het ministerie van Handel en Industrie. “Inheemse volken hebben recht op de instandhouding van hun medische gebruiken. Daarnaast hebben zij het recht hun intellectuele eigendomsrechten op dit culturele erfgoed te beschermen en te ontwikkelen, aldus Kenneth Codrington, onderdirecteur van het Bureau Intellectuele Eigendom.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July