Negen nieuwe dc's beëdigd en geïnstalleerd
02 Nov 2016, 12:34
foto
De nieuwe dc's: Freddy Daniel, Sarwankoemar Ramai, August Badoo, Audrey Hankers, Jo-ann Arupa, Kenya Pansa, Trees Cirino, Ajaikoemar Kali en Ludwig Mettendaf. (Foto: Raoul Lith)


Negen districtscommissarissen (dc's) zijn vandaag beëdigd door president Desi Bouterse. Hierna zijn zij geïnstalleerd door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De president, de minister, Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de deken van de dc's en Roline Samsoedien wezen op de kracht van decentralisatie en participatie van burgers. De nieuwe dc's hebben een theoretische en praktische training gekregen om hun werk optimaal te kunnen verrichten, zei Dikan.

Vijf mannen en vier vrouwen zijn beëdigd en geïnstalleerd op het commissariaat van Wanica te Lelydorp. Het gaat om: Freddy Daniel, Ajaikoemar Kali, August Badoo, Audrey Hankers, Jo-ann Arupa, Kenya Pansa, Trees Cirino, Sarwankoemar Ramai en Ludwig Mettendaf. Remie Tarnadi is nog niet beëdigd aangezien hij nog lid blijft van De Nationale Assemblee totdat de begroting en het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma is behandeld en goedgekeurd.

Assembleevoorzitter Simons en president Bouterse stonden stil bij het decentralisatieproces dat ingezet is met de grondwet van 1987. Daarin zijn de regionale organen geïntroduceerd. Er moet nog veel gebeuren om het regionale bestuur verder te verstevigen. Er zijn stappen voorwaarts gezet. De president benadrukte dat de dc's samen moeten werken met de districtsraden (regionale organen) die door het volk gekozen zijn. Er moet één vuist worden gemaakt.
Advertenties