Column: Politieke Borrelpraat 314
31 Jul 2016, 20:29
foto


“Hebben jullie dat niet gelezen? De VSB gaat een speciaal programma van de ILO uitvoeren om de productie in kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren. Dat is toch goed, man!”
“Ja, mooi. Net als bij die leerling die twee kwartalen maar een beetje speelt en pas tijdens de laatste repronde van het derde kwartaal, als hij ziet dat hij zwaar gaat blijven zitten, gaat hij een cursus volgen waarin hij snel-snel wil leren hoe hij zijn studieprestaties kan verhogen.”
“Niet zo negatief, beste Ron. Ten minste verdienen die cursusdocenten een beetje aan hem.”
“Productiviteit verhoog je niet met praten, zitten luisteren, koffie drinken tijdens de break en maar klagen hoe die Bouta dit land naar de verdoemenis brengt.”
“Terecht merkt de VSB-voorzitter op dat Suriname vergeleken met de Caricom een hele lage productiviteit heeft. Zelfs lager dan nul, min acht of zoiets.”
“Heeft die geachte en gewaardeerde voorzitter ook verteld hoe dat komt?”
“Hij hoeft dat niet te doen. Dat komt ten eerste omdat vele ondernemers denken dat ze met een keertje geld stoppen in een dromerige business er meteen zullen zijn. En ze vergooien hun inkomsten meteen aan vrouwen, drank en luxe; lossen niet eerst minstens vijf jaren hun schulden af, sparen geen potje om door te gaan als er tegenslagen komen en zijn dus binnen de kortste keren failliet.”
“Je zegt het zo vlot, alsof je het aan den lijve hebt ondervonden.”
“En ik zeg: hoe ga je de productiviteit stimuleren in een land met zovele luilakken met een zeven-evenmentaliteit, een snelle hap geldmakenstrategie en een ‘politiek sa regel mi’-gedachte?”
“En mijn mening is: aardig wat ondernemers gebruiken hun bedrijf meer om tegen zo laag mogelijk kosten, zoals hongerlonen, zwaar gesubsidieerde stroom- en watertarieven en met zo min mogelijke belastingafdracht zoveel mogelijk winst te maken.”
“Maar mijn hemel, dat is toch het streven van elke ondernemer! Ondernemers zijn geen filantropen.”
“Ik bedoel: natuurlijk mag je naar zoveel mogelijk winst streven, maar doe ook iets tastbaars terug voor die samenleving waar je je geld maakt.”
“En het doel van vele ondernemers is om deze winsten zoveel als mogelijk naar het buitenland te sluizen.”
“Geef ze ongelijk met die instabiele situatie hier.”
“Nou, er zijn wel een aantal ondernemers die een belangrijk deel van hun winst alhier herinvesteren; zo scheppen ze werkgelegenheid, al verfoeien sommige van hen elke vakbond in hun bedrijf.”
“Aan de ene kant geef ik ze groot gelijk; zou jij zo een Wilgo Koffer-van-de-Valiezenbond in jouw bedrijf als schreeuwlelijke vakbondsleider willen hebben?”
“Mijn hemelse genade, alsjeblieft niet! Dit soort figuren komt alleen maar op voor luilakken, ontevreden figuren en minder ontwikkelde werkers die op de stoel van de directie willen gaan zitten.”
“En ik vind dat je onverantwoordelijke dingen zegt, want er zijn genoeg vakbondsleiders die voor terechte zaken van hardwerkende arbeiders zijn opgekomen.”
“Zaken zoals?”
“Zwangerschapsverlof, een minimumloon en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer.”
“Maar hoe wil die overheid met steeds meer bureaucratie en verouderde wetgeving de productie stimuleren?”
“Ai, lees hier hoe een arts al jarenlang zweet en zucht om de vergunning voor z’n apotheek los te krijgen. Nergens staat bijvoorbeeld precies hoe zo een apotheek moet zijn ingericht, dus pas als je gebouw af is, hoor je dat hier een toilet moet staan en daar een nooduitgang.”
“Maar als je een fikse tyuku betaalt, bijvoorbeeld aan een politieke topper, ‘regelt’ die het wel voor je dat je bedrijfsruimte wordt goedgekeurd, al is er geen ingang en geen vloer.”
“En als je als beginnend ondernemer een geschikt stuk overheidsterrein zoekt, vind je alleen maar veraf gelegen zwampen. Al de goede gronden zijn al in handen getyukt van speculanten en die dragen de grond alleen over tegen een fikse europrijs per vierkante meter.”
“En zelfs de staat Suriname is onmachtig om ten behoeve van het algemeen belang gronden van speculanten of dwarsliggers te onteigenen, want dan komt men aan de belangen van die oppermachtige grondspeculanten en die zijn juist de grote sponsoren van politieke partijen bij de verkiezingen.”
“Kijk hoe een paar van die lieden de afbouw van de brug over het Saramaccakanaal bij Saron jarenlang getraineerd hebben, evenals het doortrekken van de weg vanuit de Saron-rotonde naar de Corantijnstraat en de Marowijnestraat.”
“Terwijl uit het schitterende artikel van meester Jad duidelijk te lezen valt dat onze overheid na taxatie bij wet wel degelijk tot onteigening kan overgaan als dat duidelijk in het algemeen belang is.”
“Hoe gaan politieke leiders het algemeen belang laten prevaleren als zij eerder de belangen van een stel magnaten dienen?”
“En dit haal je zelfs met een revolutie niet eruit.”
“Dan hoe gaan we hieruit komen?”
“Volgens mij gaan we net zo nog minstens een generatie voortsukkelen.”
“Ach nee, man. We gaan eruit komen met workshops, seminars, trainingen, gebedsbijeenkomsten, vergaderingen enzo.”
“Nou, ik vind dat vergaderen enzo wel nodig; wil je verandering, moet je er eerst over nagedacht hebben.”
“Maar hoe gaan we dan de verdiencapaciteit van dit land verhogen?”
“Met leningen op leningen op leningen en een ondoorzichtig financieel beleid van de overheid.”
“Ay, daarom zijn we voor het derde achtereenvolgende jaar in het Fiscale Rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebrandmerkt als een van de vier landen in de regio die niet voldoet aan een transparant begrotingsbeleid.”
“Maar stel je eens voor dat onze overheid wel transparant zou zijn, dan zou Curtis met z’n toeterclub direct zien p’a moni de, p’a moni happe en zappe, p’a moni verdampoe en p’a moni…”
“Ja, ja, is mooi zo. En dan zou zelfs een leerling van de muloschool zien, hoeveel geld onze eigen overheid verspilt en waar vooral die verspilling plaatsvindt. En dat zou tienduizenden stemmen kunnen kosten.”
“Maar waarom werkt de huidige oppositie niet mee aan het vergroten van de begrotingstransparantie? Zij hebben minstens tien jaren in de regering gezeten, dus ze weten ook waar de schoen wringt.”
“Daar wringt de schoen nou juist: ze zijn er ook flink schuldig aan. Laat de oppositie en het liefst onze klokkenluider Aziztoemaar, aangesterkt door de Yogi Bear uit Saramacca ons vertellen welke onze staatsbedrijven zijn, het moeten een stuks of honderd zijn, hoeveel geld er per staatsbedrijf wordt uitgegeven aan salarissen en hoeveel aan bedrijfsuitgaven, dienstreizen enzo, en hoeveel de opbrengsten van deze staatsbedrijven zijn. Je gaat dan steil, stijl en style achterover vallen van schrik, verbazing en boosheid.”
“Denk je echt dat die DNA-leden van ons hun luizenbaantje op het spel gaan zetten om dit soort informatie prijs te geven?” “Oooh, daarom proberen velen misbruik te maken van de heersende ontevredenheid om mensen achter zich te krijgen. En als ze dankzij deze opgejutte massa morgen aan de macht komen, gaan ze effe hard meehappen en gappen in die koek.”
“Precies, o jongere zuipbroeder in ons midden, en daarom kunnen die honderd keer aangepaste investeringswet en die anti-corruptiewet maar niet goedgekeurd worden.”
“Wachten jullie, even stil zijn, ik krijg inspiratie. Horen jullie mijn inzending voor het Surihopkloptop componistenfestival. Ik ben drie jaar geleden aan begonnen deze tekst te schrijven en mijn inspiratie was het dagbladenoverzicht van Radio Niet Gezien.”
“Jongens even stil, Sjaak gaat zijn surifloptekst voordragen.”
“Zolang hij niet zingt, is alles in orde.”
“Goed, hier gaat’ie dan:
Oh prijzen, jullie rijzen en stijgen a-la-dol.
De inflatie slaat hier weer eens flink op hol
Consumenten gaan met halve supermarktkarretjes heen
En onze Pindarindabinda klaagt weer eens steen en been
De Koopkracht is ontkracht, bekracht en verkracht
De valutabezitters hebben pracht, kracht en macht
Het overheidsbeleid heeft van die vreemde geuren
En zelfs onze consumentenkring sluit z’n deuren
Advocaten zitten op kapotte banken
En moeten maar tevergeefs janken
Rechters lezen de wet bij slecht licht
In een muffe rechtszaal zonder uitzicht
Geen papier en inkt om te printen
Is dat iets voor Dora om te sprinten?
Vrouwen vechten voor behoud van casino’s
Maar wie ordent en controolt de cambio’s?
Met herhaalde bluf gaat echt geen koers omlaag
Straks zitten we met één-op-tien in onze maag
En als daar die Donald Tromp gaat winnen
Zullen we dan nog dollars kunnen pinnen?
Of wordt Hillary de eerste wittehuisvrouw
En first man Bill de sigaar en Monica trouw?
Ik dank u voor de aandacht en als trofee wil ik een double shot black.”
“Yeah, yeah, deze gaat zeker winnen. Regel je auteursrechten wel eerst goed.”
“Ik zeg: ik heb dorst, ik lust een Suri-slok. Proost.”

Rappa
Advertenties