'Kapitaal voor investeringen moeilijk te verkrijgen'
22 Jun 2016, 21:17
foto
De handelsmissie op bezoek bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Op de voorgrond Carmen Breeveld en VSB-directeur Steven Mac Andrew. (Foto: VSB)


Een handelsmissie bestaande uit vrouwelijke ondernemers uit Nederland is in Suriname voor een driedaags bezoek. De missie is georganiseerd door Women Entrepeneurs Netherlands en vindt plaats in combinatie met een Women in Leadership Summit. De voorzitter van de Women Entrepeneurs Netherlands, Carmen Breeveld, gaf bij een bezoek aan de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vandaag aan, dat het komen aan kapitaal voor het doen van investeringen vaak een probleem is voor de Surinaamse ondernemers.

Breeveld zegt dat zij heeft gemerkt dat er in Suriname en in het bijzonder bij de vrouwen, voldoende ondernemerschap en creativiteit aanwezig is. “Ik heb echter vaker gehoord dat het benodigde kapitaal voor de noodzakelijke investeringen zeer moeilijk te verkrijgen is en het nogal lang kan duren voordat zo een onderneming daadwerkelijk kan worden gestart.”

Het doel van de missie is om ondernemerschap buiten de grenzen te bevorderen en Surinaamse handelspartners beter te leren kennen, de banden te verstevigen en samenwerkingen aan te gaan. Volgens Breeveld waren de onderneemsters tot nu toe goed vertegenwoordigd tijdens de gehouden activiteiten en grepen zij de kans om te netwerken aan.

VSB-directeur Steven Mac Andrew gaf een overzicht van rol en werkgebied van de organisatie. De VSB is opgesplitst in diverse sectoren en deze hebben hun eigen vertegenwoordiger in het Bestuur, zodat alle gebieden dezelfde aandacht krijgen en de belangen van alle leden in elke sector zo goed als mogelijk wordt behartigd’’, legde hij uit.

Partijen hebben een samenwerking tussen de Women Entrepeneurs Netherlands en de VSB voorgesteld, daar beide groeperingen nagenoeg hetzelfde nastreven. De Women Entrepeneurs Netherlands is de mening toegedaan, dat ze oplossingsmodellen heeft voor enkele van de obstakels die de Surinaamse ondernemers, in het bijzonder de vrouwelijke ondernemer, tegenkomen.

Het bezoek aan de VSB mag als geslaagd worden beschouwd, zegt de organisatie. De VSB spreekt de hoop uit dat er in de toekomst meer van zulke missies zullen worden ondernomen, die er niet alleen toe moeten leiden, dat de handelsbetrekkingen worden uitgebreid, maar ook dat er investeringen in Suriname plaatsvinden.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July