SER-leden worden donderdag geïnstalleerd
06 Apr 2016, 00:01
foto


President Desi Bouterse zal de Sociaal Economische Raad (SER) donderdagmiddag installeren. De uitnodigingen hiertoe zijn gestuurd naar het bedrijfsleven en de vakbeweging. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) hadden in een brief aan Bouterse een ultimatum gesteld dat vrijdag verloopt. Zij wilden duidelijkheid hebben over deze kwestie.

De leden voor de SER zijn sinds november 2015 voorgedragen. VSB en Ravaksur die samen optrekken, wezen in een schrijven er op dat de SER in deze periode hard nodig is. Het land verkeert in een precaire financieel-economische situatie. De SER kan zich buigen over de situatie en met voorstellen komen.

Een dag voordat het ultimatum verstrijkt, heeft de president besloten om over te gaan tot de installatie. Het is nog niet duidelijk of er ook faciliteiten zijn voor de SER om te kunnen functioneren. Met de installatie van de SER zal de sociale dialoog tussen de regering, de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, structureel en op wettelijke basis plaatsvinden.
Advertenties