Suriname moet drastische maatregelen klimaat treffen
17 Dec 2015, 04:32
foto
Delegatieleden die Suriname vertegenwoordigden op de klimaattop in Parijs. Van l-r: Gina Griffith, Haydi Berrenstein, Albert Ramdin en Sieuwnath Naipal.


Op de laatst gehouden COP21 wereld klimaattop in Parijs, is overeengekomen om de opwarming van de aarde ver onder de twee graden Celsius te houden. Dit betekent dat er drastische maatregelen getroffen zullen worden en een radicale ommekeer zal moeten plaatsvinden in het omgaan met het milieu. Hoewel Suriname weinig tot geen broeikasgassen produceert die de aarde opwarmen, komt het land er niet onderuit om ook maatregelen te treffen. Suriname zit namelijk ook in de gevarenzone en merkt nu al de gevolgen van het steeds warmer worden van de aarde.

Een deel van de delegatie die naar COP 21 was, ging tijdens een persconferentie in op de genomen besluiten op de klimaatconferentie en de stappen die Suriname gaat nemen. Een van de besluiten is dat de rijke landen jaarlijks 100 miljard gaan stoppen in de Green Climate Fund. Overeen is gekomen dat arme landen en de landen die weinig bijdragen aan de opwarming van de aarde makkelijk toegang krijgen tot deze financiën. Voor Suriname is dit een kans om de voorgenomen plannen gedaan te krijgen. Het land wil met het beschermen en uitbouwen van de kustlijn, het toepassen van alternatieve vormen van energieopwekking, het beschermen van de verschillende ecosytemen, een intensieve bewustwordingscampagne en milieuonderwijs een bijdrage leveren in de strijd tegen de opwarmende aarde.

Een van de eerste stappen zal zijn het kweken van kader, het versterken van het aanwezige kader en desbetreffende instituten, deelt delegatieleider Albert Ramdin mee. "Nu Suriname toegang heeft tot het fonds, ligt het aan ons om goede projecten te kunnen schrijven en in te dienen geeft hij aan." Haydi Berrenstein, coördinator Nationaal Milieubeleid op het Kabinet van de President, merkt op dat met de nieuwe financiële mogelijkheden, projecten die waren blijven liggen door onder andere geldgebrek, wederom opgepakt kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld een groot mangrove project een ‘waste to energie’ project nieuw leven worden ingeblazen. Het mangroveproject behelst de hele kustlijn van het land. Het ‘waste to energy’ project houdt in dat op Ornamibo een fabriek wordt neergezet die een bepaald soort afval gaat gebruiken om energie op te wekken. Dit brengt met zich mee dat afval vanaf thuis al gescheiden zal moeten worden.

René Gompers
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October