Perisur buigt zich over babysterfte
11 Oct 2015, 14:13
foto


>b> Het Perisur project organiseert op 12, 14 en 16 oktober in het Sint Vincentius Ziekenhuis een training in perinatale audits. Het gaat om gestructureerde besprekingen van sterfgevallen van baby’s die zich voordoen vóór, tijdens of na de geboorte. Het doel van perinatale audits is om inzicht te geven in de achtergronden, eventuele vermijdbaarheid en andere factoren bij een opgetreden babysterfte. Perinatale audits beogen een betere samenwerking tussen zorgverleners, om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en om de babysterfte te verminderen.

Jaarlijks overlijden in Suriname ongeveer 400 baby’s vóór of rondom de geboorte. 20% van deze overleden baby’s is voldragen. “De kans op overleving bij deze baby’s is groot, bijna 100%, dus sterfte van een voldragen baby vraagt altijd om extra uitleg”, meldt projectleider Ashna Hindori-Mohangoo. “Vaak zijn de achterliggende factoren van de babysterfte onbekend en wordt de sterfte ten onrechte als onverklaarbaar of onvermijdbaar aangenomen”.

Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners aan de hand van een gestructureerde checklist op een kritische manier de daadwerkelijk verleende zorg, waardoor meer inzicht wordt verkregen in factoren die hebben bijgedragen aan de sterfte. Bij een perinatale audit zijn alle perinatale zorgverleners, waar onder gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en verpleegkundigen, betrokken. Tijdens de audits is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zorgverleners elkaar verwijten maken, maar om factoren te identificeren die de zorg kunnen verbeteren, verklaart gynaecoloog Malthy Jaharia-Sietaram, die samen met projectleider Hindori-Mohangoo de uitvoering van de perinatale audits in Suriname coördineert.

Training en uitvoering
De training wordt verzorgd door Wineke Bremmer van de Stichting Perinatale Audit Nederland, kinderarts Bert Smit (regiovoorzitter Perinatale Audit Zuid-West Nederland) en gynaecoloog Hajo Wildschut (voormalig regiovoorzitter). Na de training is het de bedoeling dat de perinatale audits een structureel onderdeel worden van de perinatale zorgverlening in de deelnemende ziekenhuizen.

De voorzitter van de Perisur Stuurgroep, algemeen directeur Manodj Hindori van het Sint Vincentius Ziekenhuis, is verheugd dat de perinatale audits eindelijk van start gaan. “In november 2013 hebben wij reeds samen met TNO Gezond Leven een stakeholders conferentie georganiseerd om het belang en de haalbaarheid van perinatale audits in Suriname te bepreken. Met de implementatie van de structurele besprekingen van de babysterfte wordt het terugdringen van de babysterfte in Suriname verder aangepakt”, zegt Hindori.

Het Perisur project - een initiatief van het Sint Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven in Leiden - wordt gefinancierd door de Twinningfaciliteit Suriname Nederland en heeft drie Surinaamse en drie Nederlandse twinningpartners. Naast het St. Vincentius Ziekenhuis zijn ook het Diakonessenhuis en het ’s Lands Hospitaal betrokken.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May