Tweede Kamerfractie steunt waarheidsvindingproject Hira
28 Aug 2015, 04:53
foto
Van links naar rechts: Tunahan Kuzu, Sandew Hira en Gladys Albitrouw.


De Tweede Kamerfractie DENK steunt het initiatief van Sandew Hira om te komen tot waarheidsvinding. De Nederlandse parlementariër Tunaham Kuzu zal tijdens het debat op 9 september over de relatie Nederland-Suriname aandacht vragen voor het project Getuigenis van president Bouterse . Hij zal ook aandringen op het openbaar maken van de archieven over de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Het Tweede Kamerlid Kuzu en Sandew Hira hadden elkaar ontmoet in het Oosterpark in Amsterdam tijdens de 1 juli-herdenking jl. Kuzu had verklaard dat hij de beweging tegen Zwarte Piet wilde steunen door mee te doen met de aangekondigde demonstraties in november in Meppel tijdens de intocht van Sinterklaas. Ook nodigde hij Hira uit voor een uitgebreidere kennismaking.

Onlangs vond die plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Hira informeerde Kuzu en zijn medewerkers over zijn initiatief De Getuigenis van president Bouterse en de poging om via waarheidsvinding en dialoog de politieke spanningen in de Surinaamse gemeenschap op te lossen. Op 9 september zal de Tweede Kamer een debat houden over de relatie Nederland - Suriname tussen 16.00-18.00 uur. Het debat is openbaar en toegankelijk voor het publiek. Kuzu wil een aantal zaken aan de orde stellen.

Kuzu: “DENK vindt dat iedere poging tot waarheidsvinding steun verdient. Het wegnemen van politieke spanningen door middel van waarheidsvinding, dialoog en verzoening in plaats van confrontatie, dient door de Nederlandse regering serieus in overweging genomen te worden. Daarom zal ik bij het debat over de relatie tussen Nederland en Suriname aandacht vragen voor waarheidsvinding en daarbij het project van Sandew Hira.”
Kuzu zal de Nederlandse regering ook vragen om de archieven uit de jaren tachtig te openen voor wetenschappelijk onderzoek en het voorbeeld van de Surinaamse regering te volgen om de waarheid boven tafel te krijgen over de gebeurtenissen in de jaren tachtig en negentig in Suriname.
Kuzu: “Dialoog en verzoening moet niet alleen in de Surinaamse gemeenschap bevorderd worden, maar ook tussen Suriname en Nederland. Daarom zal DENK de Nederlandse regering oproepen om bij de viering van 40 jaar Surinaamse onafhankelijkheid, aanwezig te zijn met de hoogste vertegenwoordiging, premier Rutte en de Koning. Tevens is het van groot belang bij de herdenking van ons slavernijverleden de hoogste vertegenwoordiging aanwezig te laten zijn. Daarmee geven we het signaal af dat we de verhoudingen tussen de beide landen willen ontdoen van de negatieve emoties uit het verleden en respectvol omgaan met onze verbintenis.”

Foto vlnr: Tunahan Kuzu, Sandew Hira en Gladys Albitrouw
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September