Fitch: Suriname moet geloofwaardig belastingsbeleid uitvoeren
07 Aug 2015, 15:07
foto


Het vermogen van Suriname om een geloofwaardig belastingprogramma in te voeren, zal een belangrijke motor zijn voor zijn onafhankelijke kredietprofiel in het tweede halfjaar. Voor Fitch Ratings zijn de uitdagingen vandaag de dag veel groter dan vijf jaar geleden in 2010. De kredietbeoordelaar schat dat het tekort op de lopende rekening dit jaar uitkomt op meer dan 7% van het bruto binnenlands product (bbp).

In de eerste vijf maanden van dit jaar was het begrotingstekort 2,7% van het verwachte bbp. De inkomsten uit de grondstoffenexport zijn meer dan verwacht gekelderd. Gecombineerd met de uitgaven voor de verkiezingen, komt Fitch Ratings uit op een begrotingstekort van meer dan 7% van het bbp voor 2015.

Een groter begrotingstekort en kapitaal uitstroom als gevolg van verwachtingen van geldontwaarding, betekenen dat de buitenlandse reserve is gedaald. De internationale reserves zijn gekelderd naar US$ 504 miljoen. Dat is minder (2,1) dan de internationaal vereiste 3 maanden aan reserves om te voldoen aan de buitenlandse betalingen. In 2012 waren de reserves nog goed voor 4 maanden aan buitenlandse betalingen (importdekking).

Beoordeling
Vertragingen van de opening van de nieuwe olieraffinaderij, kunnen de druk op de buitenlandse inkomsten in het tweede halfjaar verhogen. Een geloofwaardig plan om het begrotingstekort terug te dringen, zou financieringsbeperkingen kunnen verminderen en het vertrouwen vergroten in de Surinaamse munt -de belangrijkste anker voor macro-economische stabiliteit-, stelt Fitch. Kortetermijnmaatregelen hebben de druk op de wisselkoersbeleid versoepeld. In die maatregelen zit ook de valutaswap van US$ 155 miljoen met de People's Bank of China. De vraag naar vreemde valuta is sinds de verkiezingen gedaald, maar meer dan de helft van de swapfaciliteit is al gebruikt. Zonder een geloofwaardig fiscaal plan zal de balans verder kelderen en zal er sprake zijn van een wanordelijke aanpassing van de munt, waarschuwt Fitch in zijn jongste kredietprognose.

Surinames reputatie de economische stabiliteit te versterken na de verkiezingen, zal een belangrijke factor zijn voor behoud van zijn ‘BB’ Stable Outlook van Fitch Ratings. Slaagt het land er niet in zijn begrotingstekorten terug te dringen, financieringsbeperkingen te verhogen, reserves op te bouwen en de druk op de vreemde valuta – die macro-economische stabiliteit bepaalt - te verminderen, dan zal dat de beoordeling negatief beïnvloeden.

Reputatie .

De autoriteiten hebben aangekondigd de overheidsfinanciën na de verkiezingen te verstevigen om de macro-economische stabiliteit te bewaren. Het meest recente voorbeeld is volgens Fitch Ratings van 2010. Woensdag begint president Desi Bouterse na zijn inauguratie aan zijn tweede ambtstermijn van vijf jaar. De uitslag van de verkiezingen heeft de NDP in een goede positie gebracht om een coalitieregering te leiden. De regering kan daardoor haar economische agenda voortzetten.

Fitch Ratings voorspelt dat fiscale aanpassingen waarschijnlijk de belangrijkste beleidsoptie worden met het oog op de beperkte financieringsbronnen en de vaste wisselkoers. Belastingverhoging is Surinames voornaamste beleidsinstrument om zich te beschermen tegen schokken als gevolg van lage buitenlandse inkomsten.
Ofschoon de president de behoefte aan soberheid onderkent en een overlegplatform heeft opgezet met de sociale en economische groepen, blijft de omvang en de aanvang van een aanpassing onduidelijk. De behoefte aan een algemene instemming, de complexiteit en de omvang van de mogelijke maatregelen, omvatten risico’s in de uitvoering. Het afschaffen van subsidies op de nutsvoorzieningen – naar schatting 5,3% van het bbp in 2014 – zijn harde noten om te kraken. Plannen voor hogere elektriciteitstarieven zijn steeds uitgesteld, weet Fitch.

Bij zijn aantreden in 2010 heeft het kabinet Bouterse de belastingen verhoogd op brandstof, alcohol en tabak. Ook de casino's moesten dieper in de buidel tasten voor de belastingen. De informele mijnbouw zou “vermoedelijk” ook belast zijn. De Surinaamse munt werd voor 20% gedevalueerd. Deze maatregelen leverden de regering naar schatting een extra 2% van het bbp op.

De daling van de grondstoffenprijzen heeft gemaakt dat de buitenlandse inkomsten van de staat ook kelderden. De ontvangsten uit de mijnbouw waren in 2014 goed voor 21% van het bbp. De olie-inkomsten kunnen de belastingen drukken aangezien deze gebaseerd zijn op de resultaten van het vorig jaar. De financiering flexibiliteit verslechtert als de commerciële banken zich terugtrekken uit de markt voor schatkistpapier. De regering leunt steeds meer op de Centrale Bank en andere lokale publieke voor financiering, terwijl de achterstallige betalingen van leveranciers zich opstapelen.
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August