Antwoord aan het Jnan Adhin Fonds
26 Feb 2015, 08:00
foto
Sandew Hira


Ik waardeer de reactie van het Jnan Adhin Fonds (JAF) op mijn kritiek op het artikel van Adhin over 'Eenheid in verscheidenheid'. Deze discussie draagt bij aan de meningsvorming over dit thema.

De kern van mijn kritiek is dat Adhins benadering doordrenkt is van het koloniaal denken. Dat toon ik aan met uitgebreide citaten uit zijn artikel die beledigend zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen. De citaten worden niet ontkend door JAF.

JAF stelt de vraag: Hira vindt dat deze benadering doordrenkt is van een koloniaal gedachtegoed dat beledigend is voor de gekoloniseerde volkeren van Suriname. Had Hira dan werkelijk verwacht dat de Surinaamse bevolking niet Nederlands-westers beïnvloed zou blijven?
Mijn antwoord: Sterker nog, ik denk dat die invloed heel erg groot is en wel op een zeer negatieve manier vanaf het moment dat de westerse landen inheems land hadden gestolen, mensen tot slavernij hadden gebracht, onderdrukt en uitgebuit hebben en contractarbeiders op een andere manier hetzelfde lot hebben laten ondergaan. De grootste invloed die nu nog aanwezig is, is de wijze waarop onze geest is gekoloniseerd. Dus ja, ik stel dat de Nederlands-westerse invloed heel groot is geweest maar anders dan Adhin heb ik daar een uitgesproken negatief oordeel over.

JAF stelt: “Wanneer Adhin stelt dat de Inheemsen en Marrons toen in een primitief cultuurstadium leefden zonder ‘hogere sociale en geestelijke cultuuruitingen’ dan beschrijft hij een feitelijke situatie. Het is dus een constatering en geen waardeoordeel, zoals Hira dat wil doen voorkomen.”
JAF verwijt mij: “Feitelijke situaties en sociologisch verklaarbare processen lijkt hij alleen te kunnen zien vanuit zijn gekleurde visie.” De boeven en bandieten die mensen kidnappen, moorden, stelen en tot slaaf maken worden door Adhin en JAF op een hoger sociaal en geestelijk niveau geplaatst dan hun slachtoffers. En dat is geen waardeoordeel, maar een feit? Mensen die strijden om in vrijheid te leven worden door Adhin en JAF aangeduid als primitief en de misdadigers die hen hun vrijheid ontnomen hebben worden geportretteerd als hoogbeschaafd. En dat is geen waarde-oordeel maar een feit?
In de Eurocentrische wetenschap wordt beschavingsniveau gekoppeld aan technologie. Een technologisch geavanceerde samenleving is een hoogbeschaafde samenleving. In de theorie van Decolonizing The Mind wordt beschaving gekoppeld aan morele waarden en normen. Een technologisch hoogontwikkelde samenleving kan een laag beschavingsniveau hebben. Een onbetwistbaar voorbeeld is Hitler. De Nazi’s leidden een samenleving met de meest geavanceerde technologie, maar er zullen maar weinig mensen zijn die Nazisme zullen beschouwen als een hoge vorm van beschaving vanwege de Holocaust.

Om soortelijke redenen beschouw ik de westerse beschaving als primitief toen zij het kolonialisme invoerde, racistische theorieën ontwikkelde die superioriteit/inferioriteit koppelde aan ras, land dat niet van hen was, zonder omwegen stal van de oorspronkelijke bewoners en volstrekt barbaarse methoden gebruikte om mensen te onderdrukken en uit te buiten. Voor mij is dat geen uiting van hoge beschaving, maar van primitief barbarisme.

Anno 2015 presenteert JAF Eurocentrische opvattingen over wat wel of niet beschaafd is als 'feiten'. En daar is precies het verschil tussen Adhin en mij. Wij vertegenwoordigen twee totaal verschillende denkrichtingen. In mijn optiek vertegenwoordigt Adhin met zijn opvatting dat misdadigers van het kolonialisme hoogbeschaafd zijn en hun slachtoffers primitief de stroming van het wetenschappelijk kolonialisme die met kwasi-wetenschappelijke argumenten en de grootst mogelijke arrogantie waarde-oordelen probeert te verkopen als feiten.
Voor Decolonizing The Mind zijn deze waarde-oordelen geen feiten, maar koloniale fantasieën waar we anno 2015 definitief afscheid van zouden moeten nemen.

Sandew Hira
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April