Jairam: Wij moeten onze landbouw potentie beschermen
27 Oct 2014, 12:00
foto


Soedeshchand Jairam, waarnemend directeur van het Adron en voorzitter van de politieke partij PVF, zegt aan Starnieuws dat de landbouw potentie die het land heeft, beschermd moet worden. Volgens Jairam neemt de vraag naar voedsel in de wereld steeds toe, terwijl er in Suriname de beschikbare landbouwarealen niet ten volle worden benut.

Jairam benadrukt dat de overheid een landbouwbeleid moet ontwikkelen om de landbouwgronden en het zoetwater te beschermen. “Wij moeten beseffen dat de positie van de landbouwsector steeds belangrijker wordt, waardoor wij onze landbouwgronden niet moeten aanwenden voor andere doeleinden. Er moet een duidelijk bestemmingsplan bij wet worden goedgekeurd”, deelt Jairam mee.

De landbouwdeskundige meent dat landbouwontwikkeling de basis is voor een duurzame ontwikkeling. Jairam merkt op dat landbouwsubsidie nodig is om de boeren te motiveren om verder te gaan met deze sector. Ook een goede boerenorganisatie is een must. Daarnaast is scholing van boeren onmisbaar, omdat zij de opgedane kennis kunnen toepassen om een betere productie te halen.
Advertenties