VHP hoopt dat ware les geleerd wordt uit offerfeest
05 Oct 2014, 06:00
foto


Vandaag vieren de moslims Ied Ul Adha of het offerfeest. Het offerfeest is een onderdeel van de bedevaart te Mekka, het wordt door moslims over de gehele wereld gevierd. Bij dit feest wordt de bereidheid van Abraham herdacht om op Gods bevel zijn zoon Ismaël aan Hem te offeren.
Toen de bereidheid van Abraham om dit offer te brengen reeds was bewezen, kreeg hij het bevel van God om in plaats van zijn zoon een dier te offeren en het is dit feit, dat door de moslims bij het offerfeest wordt herdacht.

De Islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de Hadj er één is. Eenmaal in zijn of haar leven moet de moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, een hadj ondernemen. Ter completering van de Hadj wordt op de laatste dag een dier geofferd.
Het is echter niet zo dat je alleen door het slachten van een dier je offerplicht hebt vervuld. Offeren betekent in de Islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook de volledige onderwerping aan de wil van Allah.

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van de ware levenskracht van het geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid ten aanzien van Allah. Als ware moslim moet je dus je leven lang offers brengen ten behoeve van de samenleving waar je deel van uitmaakt.
De mens is een sociaal wezen, dat deel uitmaakt van een gemeenschap. God heeft de mens verheven boven de andere wezens, waardoor er op de mens de verplichting rust goed te doen ten behoeve van die gemeenschap en van alle schepselen van God. Je bezittingen, je tijd, je geneugten opofferen om het hogere doel te bereiken, namelijk een goed mens, dat moet het ultieme streven van ieder mens zijn.

Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dit: het betalen van de armenbelasting, je medemens helpen, goed zijn voor je buren, mensen in nood bijstaan. Kortom het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar het gaat er om dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens.
De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) is meer dan 65 jaar bezig offers te brengen voor land en volk. Zij zal altijd de strijd voeren voor welvaart en welzijn van het volk. De partij streeft ernaar om in harmonie te leven en als we niet leren in harmonie met anderen te leven, zullen we een hoge prijs betalen. Laten we samen, een beter Suriname maken.

De VHP spreekt de hoop uit dat de ware les uit het offerfeest zal worden geleerd, namelijk dat alle lagere begeerten worden overwonnen, en dat zodoende dit feest een belangrijke bijdrage moge leveren aan een beter welzijn voor de gehele mensheid.
De partij wenst de hele natie maar in het bijzonder de moslim gemeenschap een gezegende Ied Ul Adha toe, met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige. Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.
Advertenties