VSB: Overheidsbeleid 2013 miste samenhang
01 Jan 2014, 06:00
foto
VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn


De Vereniging Surinaams bedrijfsleven (VSB) constateert in haar evaluatie over 2013 dat de uitvoering van het overheidsbeleid sterk werd gestagneerd door onevenwichtigheid en het gemis aan samenhang. Dit is af te leiden uit het feit dat overheidsfunctionarissen en instituten, veelal langs elkaar hebben gewerkt en bij de uitvoering een eigen politieke agenda op na hebben gehouden. Projecten en programma’s zijn bewust en onbewust geboycot, waardoor beleidsvoornemens gebrekkig tot stand zijn gekomen.

De bedrijven organisatie constateert uit nationale en internationale data dat Suriname wat betreft het zakendoen geen noemenswaardige stappen vooruit heeft gemaakt. Hoewel het land beter scoorde op de internationale index, wat betreft de macro-economische situatie, vindt de VSB dat, dat geen alles bepalende factor is bij het zakendoen. Volgens de index zijn er nog twaalf pijlers of maatstaven waaraan Suriname niet heeft voldaan. Het land staat dan ook genoteerd op de 161ste plaats van de index waarop 189 zijn opgenomen.
De meest belangrijke problematische factoren voor zakendoen in Suriname zijn dan ook een inefficiënte overheidsbureaucratie, corruptie, toegang tot financiering, onvoldoende beroepsopgeleide bevolking en een slechte arbeidsethiek bij de nationale beroepsbevolking.

Onderzoek gunning
Reeds in ‘Terugblik 2012’ en het Jaarverslag 2012 liet de VSB een waarschuwend geluid horen over de gang van zaken bij overheidsaanbestedingen. “Een ander zorgpunt voor een gezonde ontwikkeling van de private sector is het gebrek aan transparantie bij de overheid die onder meer tot uiting komt door onderhandse- en willekeurige aanbestedingen. In de loop van 2013 werden door verschillende bedrijven bij de VSB melding gedaan van naar hun mening onzorgvuldig handelen bij overheidsaanbestedingen.

In november maakte Surishopping publiekelijk feiten kenbaar van vermeende onregelmatigheden bij de gunning na een openbare aanbesteding voor het leveren van goederen voor het Korps Brandweer. “Naar onze mening dienen zowel een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie, als een administratief-procedureel onderzoek te worden opgestart. Het is zeer teleurstellend dat de regering nog steeds nalaat om de vermoedelijke benadeling van de Staat door conspiratie te doen onderzoeken”, zegt VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January