Voorlichting en maatregelen zullen babysterfte verminderen
07 Jul 2013, 18:00
foto
Algemeen directeur van St. Vincentius Ziekenhuis verwelkomt de deelnemers van de Perisur-conferentie. (Foto SVZ)


Voorlichting en maatregelen over de gezondheid van moeder en kind, preconceptiezorg, zal leiden tot gezondere zwangerschappen en tot betere geboorte-uitkomsten. Dit is een van de belangrijkste conclusies die getrokken is tijdens de tweede Perisur conferentie van het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven uit Nederland.

De conferentie is zaterdag in het Lim A Po Instituut is gehouden. Projectleider Ashna Mohangoo van TNO Gezond Leven gaf tijdens de conferentie aan dat preconceptiezorg en perinatale audits een integraal onderdeel van de zorg rondom zwangerschap en geboorte in de eerstelijnsinstellingen én in ziekenhuizen zouden moeten vormen. Dit zal dan een flinke bijdrage opleveren voor het verminderen van de relatief hoge babysterfte in Suriname, zegt het St. Vincentius Ziekenhuis in een persbericht.

Planning en voorlichting
Gynaecoloog Olivier Ramkhelawan en consultatiebureau arts Soenita Nannan Panday van ’s Lands Hospitaal waren het over eens dat het invoeren van een kinderwensspreekuur een goede stap vooruit zou zijn om zaken als roken, alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en medicijngebruik bespreekbaar te maken bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Een zorgpunt is wel dat veel zwangerschappen in Suriname niet gepland zijn en dat deze zwangeren pas na enkele weken door hebben dat zij zwanger zijn. In dat stadium zijn de belangrijkste organen van de foetus al gevormd, waardoor preventieve maatregelen bij deze groep niet veel meer zullen opleveren. Een manier om deze groep vrouwen die ongepland zwanger worden te bereiken is om veel meer gebruik te maken van voorlichting via de massamedia.

Oorzaak sterfte onderzoeken
Ook het gestructureerd uitvoeren van de perinatale audits kan leiden tot daling van babysterfte. Bij de perinatale audit wordt volgens vastgestelde criteria diepgravend en objectief nagegaan wanneer de sterfte heeft plaatsgevonden, wat zich precies heeft afgespeeld rondom de sterfte en waarom de sterfte precies heeft plaatsgevonden. Volgens professor Humphrey Kanhai van het Leids Universitair Medisch Centrum wordt bij doodgeboorte nog te vaak een onbekende oorzaak verondersteld, waardoor de sterfte ten onrechte als onvermijdbaar wordt aangenomen.

Wilco Zijlmans, kinderarts in het Academisch Ziekenhuis, gaf mee dat de preventieve screening tijdens de zwangerschapscontrole al heel wat risicovolle bevallingen kunnen aantonen. Daarnaast moet er genoeg opvangcapaciteit en transportfaciliteiten bestaan in het Academisch Ziekenhuis en de andere ziekenhuizen om acuut in te kunnen grijpen wanneer het mis mocht gaan met de pasgeborene en alzo meer levens van jonge kindertjes kunnen worden gered. Mohangoo benadrukte dat de perinatale audit niet bedoeld is om verwijten te maken, maar er vooral op gericht om uit gevallen van vermijdbare sterfte te leren, wat weer leidt tot kwaliteitsverbetering van de zorg. Tijdens de discussie over het invoeren van de perinatale audit is aanbevolen dat ook sociaaleconomische omstandigheden meegenomen moeten worden, zodat bijzondere risicogroepen beter in de gaten kunnen worden gehouden tijdens de zwangerschap.

Blij met uitkomst
Algemeen directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis is verheugd over de uitkomsten van de tweede Perisur conferentie. Hij bracht in herinnering dat de eerste twee deelprojecten van het Perisur project, namelijk juist gebruik van foliumzuur en het invoeren van het Centering Pregnancy concept, al in uitvoering zijn. Met de onderdelen perinatale audit en preconceptiezorg erbij kan een pakket van aanbevelingen worden aangereikt aan het ministerie van Volksgezondheid, als bijdrage aan de terugdringing van babysterfte op landelijke schaal.

Hindori gaf aan dat er nog meer activiteiten van het Perisur project op stapel zijn. Zo staat een workshop gepland voor verloskundigen over het uitwerken van groepszwangerschapsconsulten. Nagegaan wordt of deze workshop samen met de Vereniging van Verloskundigen in Suriname kan worden uitgevoerd. Hindori hoopt dat met deze verhoogde aandacht de babysterfte van Suriname aanzienlijk kan worden teruggedrongen, waardoor Suriname dichter komt bij het behalen van de internationale Millenium Development Goals.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May