Onderwijsinspecteurs voelen zich miskend
15 Mar 2013, 09:17
foto
Minister Shirley Sitaldin maandag in gesprek met de inspecteurs van het Basisonderwijs. (Foto: Minov)


De Bond van Inspecteurs gaat niet in op de uitnodiging van minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling. De bewindsvrouw heeft de bond zaterdag uitgenodigd voor een gesprek.

De bond is niet te spreken over de handelwijze van de minister. Zij heeft maandag een onderhoud gehad met de inspecteurs van het Basisonderwijs. De Bond van Inspecteurs ziet dat als een vorm van verdeel- en heerspolitiek.

Bondsvoorzitter John Koorndijk wijst erop dat de bond op 11 maart een motie heeft gestuurd naar haar en niet de Inspecteurs van het Basisonderwijs. In de motie zijn negen punten opgenomen en minister Sitaldin heeft in haar uitnodiging aangegeven dat ze wil praten over twee punten.

Onderwijsprobleem gevolg beleid
“Wij zien de ontstane onderwijssituatie in leerjaar 3 niet als kinderziekten, maar als een heel serieuze zaak waarbij zelfs het schooljaar voor een grote groep leerlingen verloren dreigt te gaan”, schrijft Koorndijk. Hij stelt dat het onderwijsprobleem in leerjaar 3 het gevolg is van het beleid van Sitaldin. “Wij geven er derhalve de voorkeur aan om deze problematiek met het kabinet van de President van de Republiek Suriname te bespreken.”

De bond vindt de uitlatingen van de minister gedaan in het persbericht dat maandag na het gesprek met de inspecteurs van het Basisonderwijs is uitgegeven, misleidend. “Het probleem met de Bond van Inspecteurs is veel gecompliceerder.” Koorndijk benadrukt dat de besluiten zoals vervat in de motie van 11 maart nog overeind staan.

In het persbericht zei de minister dat er gesproken is over knelpunten zoals communicatieproblemen, en oplossingsmodellen hiervoor zijn aangedragen. In een “constructief gesprek” is ook het eerste meetmoment dat achter de rug is geëvalueerd. Ze stelde het gesprek met het bestuur van de Bond van Inspecteurs in het vooruitzicht.
pdf-icon.gif Motie_110313_Bond_van_Inspecteurs_bij_Onderwijs.jpg                
Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November