Actie nodig om babysterfte terug te dringen
18 Feb 2013, 01:00
foto
De organisatiecommissie van de Perisur-conferentie.


Als Suriname de Millennium Development Goal wil halen in 2015, moet er actie ondernomen worden om babysterfte terug te dringen. Uit onderzoek is gebleken dat 25 per 1000 geborenen in de prenatale periode sterft. Het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven uit Leiden (Nederland) hebben zaterdag de Perisur-conferentie gehouden in het FHR Lim A Po Instituut. Het doel was om na te gaan welke effectieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden om de babysterfte in Suriname terug te dringen.

Suriname heeft een matige status in het Caribisch Gebied en is ronduit ondermaats in Latijns-Amerika. In Europa schommelt de gemiddelde perinatale sterfte rond de 7 per 1000. Algemeen Directeur Manodj Hindori van het St. Vincentius Ziekenhuis wijst er op dat de ziekenhuizen een belangrijke rol vervullen in de periode vóór, tijdens en na de geboorte. Vandaar dat het ziekenhuis zich inzet om na te gaan hoe de zorg verbeterd kan worden om onnodige sterfte onder baby’s te vermijden. In consultatie met experts uit Suriname en Nederland is het Perisur-project ontwikkeld. Perisur staat voor perinatale interventies in Suriname. TNO heeft euro 40.000 beschikbaar gesteld voor de opstart van het project. Er zullen internationaal bekende interventies worden onderzocht op hun toepasbaarheid in Suriname. Hierbij zal het St. Vincentius Ziekenhuis als eerste onderzoekslocatie fungeren. Waar mogelijk zullen ook de overige ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen participeren.

Interventies
Projectleider Ashna Mohangoo van TNO Gezond Leven gaf een overzicht van de interventies van het Perisur-project, namelijk het opzetten van de perinatale audit, het bevorderen van het juist gebruik van foliumzuur, preconceptieadvisering via een kinderwensspreekuur en het introduceren van het centering pregnancy concept. Zij vertelde dat door soortgelijke interventies het relatief hoge babysterftecijfer van Nederland binnen korte tijd behoorlijk gedaald is. Olivier Ramkhelawan, gynaecoloog in ’s Lands Hospitaal, wees op het belang van goede ketenzorg. Hij bepleitte het betrekken van de familie bij de begeleiding van de zwangere vrouw. Verder is het ontwikkelen van protocollen voor een goede afstemming tussen de eerste lijn en de tweede lijn uitermate belangrijk.

Kinderarts Neirude Lissone presenteerde de werkwijze van de neonatale intensieve zorg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Uit de discussie bleek dat een goede afstemming tussen de specialisten in de verschillende ziekenhuizen over het overplaatsingsbeleid noodzakelijk is. Gynaecoloog Harvy Karansingh van het St. Vincentius Ziekenhuis informeerde de participanten over de voordelen van het juist gebruik van foliumzuur, zodat ernstig aangeboren afwijkingen zoals open ruggetjes in de vormingsfase van de baby kunnen worden teruggedrongen. Hij gaf als aanbeveling mee om te overwegen om foliumzuur toe te voegen aan basisvoeding zoals brood. Lynn Leermakers gaf een overzicht van de eerste voorlopige resultaten van het foliumzuuronderzoek in het St. Vincentius Ziekenhuis.

Terugdringen sterfte
Marlies Rijnders van TNO Gezond Leven introduceerde het centering pregnancy concept. In dit model worden zwangere vrouwen groepsgewijs begeleid. De eerste resultaten tonen aan dat vroeggeboorte – een belangrijke oorzaak van de babysterfte – bij deze groep aanzienlijk afneemt. De aanwezigen waren erg te spreken over dit model. De verloskundigen zullen nagaan in hoeverre zij dit concept kunnen introduceren in hun eigen instellingen.

De deelnemers van de conferentie waren positief gestemd over het initiatief van St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven. Het wordt mogelijk geacht om met een verbeterde communicatie tussen alle lijnen van zorgverleners en met betere voorlichting aan de zwangere vrouw een gezondere zwangerschap en gunstigere geboorte-uitkomsten te bevorderen. Op deze manier zal de babysterfte in Suriname aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen. Wel werd benadrukt dat de uitkomsten van het onderzoek in het St. Vincentius Ziekenhuis niet gegeneraliseerd kunnen worden naar het gehele land. Daarom is het gewenst dat meerdere zorginstellingen zich aansluiten bij dit Perisur initiatief, vinden de deelnemers.
Advertenties