ASFA en KKF nemen impact minimumloon onder de loep
30 Jan 2013, 14:00
foto


De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) buigen zich vanavond over de impact van de conceptwet minimumloon die de regering wil invoeren. Het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft drie opties voorgesteld. De overheid en de vakbeweging zijn voorstander van een uurloon van SRD 5. Op basis van een 8-urige werkweek komt de maandloon dan op SRD 1000. Eerder was de berekening gemaakt op basis van 8.5 uur per dag. Er zijn ook opties voor SRD 3 en SRD 4 als uurloon.

De concept wet minimumloon is in november 2012 aangeboden aan het Tripartiet Overleg met het verzoek voor een advies. De ASFA, KKF, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de vertegenwoordigers in het Arbeids Adviescollege hebben een brainstormsessie gehouden op 7 januari.

Goed doordacht besluit nodig
Na de brainstormsessie is duidelijk geworden dat partijen meer tijd nodig hebben om tot een besluit te komen. Dit is door de ASFA tijdens het Tripartiet Overleg aangegeven. Een minimumloon heeft een nog niet te begrijpen impact op het lonenfront, vindt de ASFA. Deze impact zal in beeld gebracht moeten worden en de gevolgen hiervan op het prijzenfront. Ook andere nog onbekende zaken moeten mogelijk blootgelegd en doorgerekend worden. “Er moet een besluit genomen worden of wij die gevolgen willen dragen. Wij zullen als bedrijfsleven ervoor moeten waken dat onze economische stabiliteit niet in gevaar komt door haastig genomen populistische besluiten”, stelt de ASFA.

Voor de leden van de ASFA en KKF wordt vanavond een presentatie verzorgd door Imro San A Jong. Na de presentatie in het ASFA-centrum zullen de leden in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen en hun inzichten te delen. Op basis hiervan zal een standpunt worden ingenomen door het bedrijfsleven.
Advertenties