Arbeid baant weg voor 'Wet Arbeidsbescherming Gezin'
14 Aug, 21:38
foto
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid (3e v.l.) wordt geflankeerd door leden van de commissie ‘Uitvoering Wet Arbeidsbescherming Gezin’. (Foto: Arbeid/NII)


De wet ‘Arbeidsbescherming Gezin’, die het ouderschapsverlof regelt, treedt officieel in werking op 18 september 2019. Intussen treft het ministerie van Arbeid de nodige maatregelen om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel te maken. Dit fonds is nodig voor de financiering van het verlof. Werknemers die nu al gebruik willen maken van het ouderschapsverlof, komen nog niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het fonds. 

De door minister Soewarto Moestadja ingestelde commissie ‘Uitvoering Wet Arbeidsbescherming Gezin’ moet de voorbereidingen treffen voor het operationeel maken van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. De werkgroep zal ook zorgen voor het instellen van een bureau dat belast zal zijn met de uitkeringen van het ouderschapsverlof en dat in de toekomst er op zal toezien dat de verplichte bijdragen van zowel werknemers als werkgevers systematisch worden voldaan. Zodra het fonds en het bureau operationeel zijn, zal de ingangsdatum van de eerste bijdragen van werknemers en werkgevers bekend worden gemaakt. Ook de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor vergoeding van het verlof, zal tijdig worden bekendgemaakt.

De verplichte bijdrage is gelijk aan 1 procent van het brutoloon van de werknemer. Van dit percentage is de werknemersbijdrage maximaal 50 procent en de werkgeversbijdrage minimaal 50 procent. De werkgever is verplicht om bij elke loonbetaling de werknemersbijdrage in te houden en af te dragen aan het fonds. De bijdrage gaat uit van het solidariteitsprincipe: alle werknemers en werkgevers dragen bij, maar alleen degenen die in aanmerking komen voor het verlof, worden vergoed.

De personen die zitting hebben in de commissie zijn functionarissen van het ministerie met specifieke expertises. Het gaat om: Glenn Piroe (voorzitter), Shelley Soetosenojo, Soenarijo Moestadja, Genti Mangroe, FarleyTamsiran, Imro Smith, en Sulakshana Sewkaransing, meldt de voorlichting van Arbeid, via het Nationaal Informatie Instituut.