Drugs in mega-zaak vermoedelijk uit Colombia
19 Jan, 00:01
foto
Verschillende logo's zijn te zien op de pakken met cocaïne. Op basis van de merktekens wordt vermoed dat de drugs uit Colombia afkomstig zijn. (Foto: Ranu Abhelakh)


De pakjes cocaïne met verschillende gewichten in de mega-zaak, zijn gebrandmerkt met verschillende logo’s. Hoofdinspecteur August van Gobbel van de Bestrijdingsdienst Zware Criminaliteit zegt dat er iets meer dan tien verschillende logo’s op de pakjes te zien waren. Op basis van de merktekens is het vermoeden dat de cocaïne uit Colombia komt, zegt de hoofdinspecteur.

Het spul komt Suriname binnen via water, lucht en land; via het zuiden en het westen. Drugsorganisaties in verschillende landen gebruiken deze merktekens om hun ‘spul’ te herkennen en te onderscheiden. Enkele merktekens op de pakjes cocaïne zijn byb en OLX. De pakjes zijn ook op verschillende manieren en in kleuren geseald.

Ook inspecteur 1e klasse Siegfried Starke, hoofd Drugsbestrijding bevestigt de meerdere logo's, maar noemt geen aantal. Starke leidt het opsporingsonderzoek en legt uit dat de merktekens iets zeggen over de herkomst van de drugs: de organisatie en/of het gebied. Hij laat in het midden of alle logo’s in deze zaak nieuw zijn voor hem. De inspecteur zat eerder bij het BID-team en heeft zoals hij dat formuleert "één en ander daar gezien".

Eerder opgepakt
Het is nog onduidelijk of de logo’s duiden op de aanwezigheid van een nieuw kartel dat via tussenkanalen (lokalen) drugs smokkelt via Suriname. “Het onderzoek zal dit uitwijzen”, reageert Starke en voegt in één adem eraan toe: “u moet weten dat deze meneer Nitender, uit informatie die ik heb verkregen, al eerder in verzekering was gesteld voor hetzelfde strafbare feit in Suriname. Hij heeft zijn straf uitgezeten en is daarna in vrijheid gesteld.” De straf had betrekking op de Wet Verdovende Middelen.

Starke, net een maand op de afdeling Drugsbestrijding van het Korps Politie Suriname, zegt dat hij niet eerder van Nitender Oemrawsingh had gehoord, tot dat de mega-vangst werd gedaan en zijn naam uit het onderzoek naar voren kwam. "Je gaat ook zelf een beetje onderzoeken en zoals ik begrepen heb, is dat hij eerder in verzekering was gesteld op verdenking van hetzelfde strafbare feit”, herhaalt Starke. Het strafbare feit heeft zich een tijd geleden voorgedaan, zegt hij.

Politiewoordvoerder inspecteur Humphrey Naarden om een reactie gevraagd, zegt dat hij ‘vandaag’ niet kan bevestigen of dit zo is. Hij zou dan eerst moeten bellen met de Parketwacht voor de informatie. Een andere bron bevestigt tegenover Starnieuws dat Oemrawsingh eerder veroordeeld was en zijn straf heeft uitgezeten.

Nieuwe drugsleverancier actief
Meerdere logo’s kan betekenen dat er een nieuwe drugsleverancier actief is in Suriname, maar dat hoeft niet zo te zijn, zegt Assembleelid Krishna Mathoera (VHP). “Drugsorganisaties veranderen regelmatig hun logo en verpakking om justitiële autoriteiten op een dwaalspoor te brengen.” In elk geval gaat het om een bende die veel geld bezit en bereid is veel risico’s te nemen, geeft de ex-politiecommissaris en hoofd justitiële dienst aan. “Het kan ook zijn dat de lading van meerdere mensen afkomstig is. Dat is een veel gehanteerde methode bij drugscriminelen om de risico’s te spreiden.” Meerdere drugsbonzen zetten hun geld bijeen voor een lading, legt zij uit.

Mathoera benadrukt dat het van cruciaal belang is om samen te werken met buitenlandse diensten zoals de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst. Drugs komen Suriname binnen via droppings; landingen op illegale airstrips, over land via Guyana en via water met boten en zeilschepen. “De recente vangsten geven een indicatie van verhoogde illegale activiteiten via het westen.” De controlepost te Burnside functioneert kennelijk niet meer of in elk geval onvoldoende, merkt zij op.

Van Gobbel geeft toe dat er in deze fase van het onderzoek nog geen beroep is gedaan op de hulp van internationale drugsbestrijdingsorganisaties. Hij sluit het inroepen van de assistentie niet uit. Dit is even wel een aangelegenheid van het "bevoegd gezag", zegt hij.

Rechtshulp
Officier van justitie Roy Elgin, die het Openbaar Ministerie (OM) donderdag vertegenwoordigde bij de drugsverbranding, legt uit dat het inroepen van buitenlandse hulp geschiedt op basis van de wet. Rechtshulpverzoeken kunnen gedaan worden indien dat nodig is, maar er is een bij wet voorgeschreven procedure. “Het heeft allemaal te maken met het rechtmatig zijn van wat je krijgt: het bewijs.”

Er zijn verschillende vormen van rechtshulp, geeft collega substituut-officier van justitie Mirella van Dijk aan. Bijvoorbeeld politionele rechtshulp, waarbij politiediensten in verschillende landen met elkaar in contact staan en informeel informatie uitwisselen. “Maar het moment dat je die informatie formeel gaat gebruiken, dan moet je die afdekken met een formeel rechtshulpverzoek.” Soms verloopt dit via een verdrag, maar landen kunnen ook rechtshulp verlenen vanuit hun nationale wetgeving.

Van Dijk is niet op de hoogte of de politie het OM heeft benaderd om de formele weg te bewandelen voor buitenlandse hulp in de 2.300 kilogram cocaïnezaak. “Ik denk dat in dit stadium het nog niet nodig gebleken is.” Suriname en Guyana hebben geen rechtshulpverdrag getekend. Maar dit is geen-sta-in-de-weg, ingeval Suriname informatie wil uit Guyana. Er is een OAS-verdrag dat als dekmantel kan dienen, legt Van Dijk uit. “Afhankelijk van de materie die nodig is, heb je een rechtshulpverdrag nodig of niet. Als ik kijk naar deze zaak: ik denk dat wij informatie nodig gaan hebben, en dat kun je doen op basis van je nationale wetgeving.”

Vindingrijke manier
Onder toeziend oog van het OM en de politie is donderdag ruim 2.300 kg cocaïne met nog andere drugs uit eerdere onderscheppingen verbrand. Zoals vloeibare cocaïne in Parbo bierblikjes of stroop/waterflesjes. De vindingrijke manier om de cocaïne te smokkelen is zeer opmerkelijk. Smokkelaars verwerken de drugs in kledingstukken, chips, specerijen of kruiden. Ook andere drugssoorten gingen in vlammen op zoals XTC-pillen, nepbolletjes en marihuana.

Van Gobbel merkt op dat de synthetische drugs vanuit Europa het land binnenkomt via de Johan Adolf Pengel luchthaven. De mid-Atlantische route zal nu meer in het politievizier zijn. “Hierbij gaat het niet om een specifieke luchtvaartmaatschappij, maar om de aanvoerroute", geeft hij aan. Tot nu toe zijn er negen verdachten aangehouden in deze zaak.