Koniki: Jeugdparticipatie als symbolische politiek?
12 Dec, 04:42
foto
Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement.


Dat de leiding van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) op de laatste genadeloze benaderingen van het vakministerie Sport en Jeugdzaken nog geen geluid heeft laten horen, geeft niet aan dat wij stil zijn geweest over de zaak. Wij maakten ons nog steeds zorgen over waarheen met jeugdparticipatie in Suriname. Dit zegt Kelvin Koniki, voorzitter van het NJP. De leiding van de organisatie heeft een gesprek aangevraagd met president Desi Bouterse om de knelpunten te bespreken.

Koniki geeft het volgende relaas:
Op dinsdag 13 november 2018 heeft de leiding van het NJP een onderhoud gehad met de minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdzaken en directeur Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem-Pinas, waarbij wij hebben aangegeven dat 'het voorstel' om de verkiezingen helemaal opnieuw te laten doen plaatsvinden besproken zou worden met de NJP-leden. Het voorstel van het vakministerie is behandeld tijdens de openbare vergadering van zaterdag 17 november 2018.

Uit die vergadering zijn de onderstaande besluiten voortgevloeid vanuit het NJP:
- Het proces tot kandidaatstelling voor de verkiezingen van SDG, Caricom en Sport-ambassadeurs geheel opnieuw zal starten. Dit voorstel is aangenomen door het NJP.
- De jongeren die al reeds kandidaten zijn, krijgen geen vrijstelling om niet weer door de screening heen te gaan. Dit standpunt is niet aangenomen door het NJP.
- De jongeren die al reeds door de screening waren en zullen qua factor leeftijd boven de vereisten komen te staan bij het opnieuw starten van het proces. Voor hen wordt er vrijstelling gevraagd opdat ze ondanks de leeftijd de gelegenheid krijgen om wederom door de screening heen te gaan. Dit standpunt is aangenomen door het NJP.
- Tot slot heeft het NJP nagedacht over een waarneming ter plaatse (observer) tijdens de screening van de kandidaten. Met waarneming ter plaatse bedoelen wij de directe waarneming van het screeningsproces om op gestructureerde wijze feiten te verzamelen die betrekking hebben op de actualiteit. Middels deze stap kan een preventieve werking uitgaan. Dit standpunt is door het NJP aangenomen.

Echter, tot de secondes van vandaag hebben wij geen formeel schrijven ontvangen van de minister op onze besluitenlijst. Wat wij wel kennen is een bezoekje van de directeur van Jeugdzaken, Mw Koningsbloem-Pinas, waar zij de les las dat we onze ‘positie’ niet kennen. Verder dat wij een 'vooruitgeschoven rol’ hebben, want in de regio worden jongerenvertegenwoordigers benoemd. Dus wij moeten genoegen nemen met ‘een glas half vol in plaats van half leeg’. Dan dringt zich bij ons de vraag of wij inderdaad het best ‘model of practice’ zijn of is dat maar lippendienst.
Waarom zijn we in het leven geroepen?

De leden van het NJP zijn volgens het Staatsbesluit 2017 artikel 10a verkoren om de bewaking van en de controle op de uitvoering van het jeugdbeleid te verrichten in alle hoedanigheden. De regering te voorzien van informatie en inzichten om zodoende tot een harmonisch jeugdbeleid te geraken dat maatschappelijk relevant is. En let wel jeugdambassadeursverkiezing is een onderdeel van het jeugdbeleid. Wij zijn voor geen cent uitverkoren om ‘flexibel’ te handelen, zoals hoe dat geëist wordt van het vakministerie.

Het doel van het instituut is het recht op participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tot uiting en volle beleving te brengen. Is er sprake van jeugdparticipatie tot zijn volle beleving als het ministerie jongeren het recht tot participatie van gewezen kandidaat afpakt? Is er sprake van jeugdparticipatie tot zijn volle beleving als het ministerie het zogenaamd nog niet voor mekaar kan krijgen om het NJP kennis te laten maken met de president van de republiek van Suriname?

Is er sprake van jeugdparticipatie in zijn volle beleving als de leiding van het NJP niet bevoegd is om rechtstreeks een brief te sturen naar de vicepresident van Suriname? Is er sprake van jeugdparticipatie in zijn volle beleving als de leiding van het NJP uitgesloten wordt per brief voor internationale vertegenwoordiging na een onderzoek te hebben aangekondigd voor de selectie procedure van de jeugdambassadeursverkiezingen.

Volgens de leiding van het NJP mag "Jeugdparticipatie niet worden misbruikt als een instrument van symbolische politiek, maar participatie moet gezien worden als een dialoog over onze komende generatie".

Besluit leiding NJP over verkeizingen jeugdambassadeurs
Wanneer de nood aan de man komt, zal je dan terug moeten vallen op de bron: de president van de republiek van Suriname. Het NJP valt rechtstreeks onder de president, die zich sterk maakt voor de betrokkenheid en integrale ontwikkeling van jongeren. Op 10 december 2018 is er een brief gestuurd naar de president om zo spoedig mogelijk ontvangen te worden.

Wij merken dat de vormfouten gemaakt door het vakministerie Sport en Jeugdzaken nog onvolledig zijn hersteld. Wij hopen dat we ontvangen worden door de president en tot een gestructureerde oplossing kunnen komen. Daarna kunnen wij de openbare vergadering uitschrijven voor de verkiezingen van jeugdambassadeurs. Dat zullen wij dan met alle genoegen doen.

Koniki Kelvin
Voorzitter Nationaal Jeugdparlement


Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June