KKF houdt discussie over ontmanteling Suralco-plant
14 May, 10:18
foto


De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) is bezorgd over de ontwikkelingen rond het ontbinden, dan wel aanpassen van de Brokopondo overeenkomst. Dinsdag houdt de KKF een discussieavond over de ontmanteling van het Suralco emplacement en de impact op het Surinaamse bedrijfsleven.

Enkele aspecten die aan de orde zullen komen, zijn:
- Het voortijds beëindigen van de bij wet geëffectueerde Brokopondo overeenkomst.
- Mogelijke bevriezing van de bauxietvoorraden in het Bakhuysgebergte door de Alcoa.
- Ontmanteling van de raffinaderij en de omslag naar een industriepark.
- Continueren van de bauxietindustrie in eigen beheer.
- Nationaliseren van de Afobakadam.
- Nationaliseren van de Paranam raffinaderij.
- Opportunities geannuleerde bauxiet export door Grassalco.

De KKF heeft haar standpunt rond de Brokopondo Overeenkomst via de voormalige minister van Handel, Industrie & Toerisme aan de regering kenbaar gemaakt.
Inmiddels zijn er ontwikkelingen gaande die erop duiden dat partijen het ontmantelingstraject in deze ongestoord vervolgen. Gezien de impact van deze ontwikkelingen acht de KKF het van belang het bedrijfsleven ruimte te bieden zich te ventileren. De visie van het bedrijfsleven zal wederom worden doorgeleid naar de regering.