Juspol stelt speerpunten vast voor vlotte aanpak
19 Apr, 22:32
foto
De kennismakingsbijeenkomst van justitieminister Stuart Getrouw en de Vaste Commissie Juspol. (Foto: Juspol/NII)


Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) zal van enkele aandachtsgebieden, waaronder rechtshandhaving, corruptiebestrijding en capaciteitsversterking, de speerpunten vaststellen, om zaken efficiënter aan te pakken. Dit is een van de afspraken die justitieminister Stuart Getrouw en de Vaste Commissie van De Nationale Assemblee (DNA) belast met aangelegenheden van Juspol, woensdag hebben gemaakt bij hun formele kennismaking.

De Vaste Commissie Juspol zal het beleid van het ministerie van Justitie en Politie kritisch begeleiden, zegt commissievoorzitter Rossellie Cotino. Tijdens deze meeting is gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden, waarbij onder andere aan de orde kwam rechtshandhaving, rechtsbescherming, veiligheid, corruptie, capaciteitsversterking, wetgeving, resocialisatie, motivatie van het personeel en verbetering van de interne en externe communicatie.

Getrouw gaf aan dat het ministerie ook intern zal werken aan corruptiebestrijding. Cotino vroeg informatie over de wetgevingsproducten. De directeur van Justitie, Marriane Chin A Fat gaf hierop aan, dat onder andere het Herziene Burgerlijk Wetboek reeds af is en dat het dit jaar nog aan de Nationale Assemblee zal worden aangeboden.

Commissielid Krishnakoemarie Mathoera benadrukte haar ondersteuning aan de bewindsman om te geraken tot een veiligere samenleving. Ze vroeg aandacht voor de lange weg in proceszaken bij het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Mathoera knaagt dit proces aan de rechtstaat. De directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, kwam ook aan het woord en zei dat Juspol bezig is met een integraal jeugdbeleid. Er zal binnen de verschillende ministeries nagegaan worden wat hun rol hierbij is, zodat het beleid op de juiste wijze gevoerd wordt, meldt Juspol via het Nationaal Informatie Instituut.