Ambassadeur Alihusain-Del Castilho teruggeroepen uit Indonesië
14 Nov 2010, 00:05
foto


Suriname’s ambassadeur Angelic Alihusain-Del Castilho moet zich per 15 januari 2011 aanmelden in Paramaribo. Zij behoort tot de tweede groep van ambassadeurs die wordt vervangen. Zij werd in januari 2007 door president Ronald Venetiaan benoemd, op voordracht van DA’91. Zolang er geen nieuwe ambassadeur is benoemd, zal Toekiman Saibang (Pertjajah Luhur) fungeren als zaakgelastigde van Suriname in Indonesië.

Alihusain-Del Castilho heeft naast haar werk ook een internationaal relevante studie gedaan. Zij bestudeert mogelijkheden tot mondiale verbetering van het imago van de Islam. Ze verkreeg (cum laude) de Master titel 'Contemporary Diplomacy' met de studie: “The Positive Branding of Islam: A Case Study of Islamic Countries their Public Diplomacy Efforts and Effectiveness”. In de studie wordt onderzocht of er vanuit de Moslim wereld pogingen worden ondernomen, gebruik makend van ‘Public Diplomacy’, om het negatieve imago van Islam aan te pakken en of deze pogingen effectief en succesvol zijn. Het doel van de studie is geweest om aan te tonen dat met een juist gebruik van ‘Public Diplomacy’ er een positieve verbetering kan plaatsvinden in het imago van de Islam.

Er wordt aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op de relatie tussen de Moslim en de Westerse wereld. Alihusain-Del Castilho presenteerde een profiel van Jordanië, Maleisië, Saudi Arabië en Senegal. De studie concentreerde zich op hun ‘Public Diplomacy’ pogingen die het huidige imago van de Islam zouden kunnen veranderen. De pogingen van de verschillende landen worden vergeleken, geanalyseerd op basis van de indruk die zij hebben gemaakt op het huidige imago van Islam in de wereld.

In de conclusie blijkt dat alle vier de bestudeerde landen betrokken zijn in pogingen om het imago van de Islam te verbeteren. Er zijn echter remmende factoren zoals een niet-ondersteunende nationale omgeving, gebrek aan inzicht in de cultuur van het Westen evenals een gebrek aan georganiseerde en eenduidige coördinatie. Deze tekortkomingen vormen een enorme uitdaging en bemoeilijken het behalen van succes van de verschillende pogingen. De overtuiging blijft echter overeind dat sterke, gecoördineerde ‘Public Diplomacy’ effectief kan zijn en verandering teweeg kan brengen in het imago van de Islam.

De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Marty Natalegawa en ambassadeur Angelic Alihusain-Del Castilho.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May