Suriname werkt aan nieuwe geologische kaart
02 Oct 2013, 10:00
foto
Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen kijkt naar de Karterings map van de Zuidgrens vanuit Brazilië die hij van de Braziliaanse ambassadeur Marcello Baumbach heeft gehad. (Foto: Min. NH)


Suriname is bezig met een nieuwe geologische kaart. Een delegatie van 21 personen is voor de werkzaamheden daartoe voor 20 dagen vertrokken naar het Zuid-westelijk deel van het land in het district Sipaliwini. Het ABC-project Kartering Zuidgrens moet de mogelijke mineralen die in dat gebied voorkomen bestuderen om te komen tot een nieuwe geologische kaart.

Suriname en Brazilië werken samen aan dit project. De Braziliaanse ambassadeur Marcello Baumbach heeft het belang van gezamenlijke operaties tussen beide landen benadrukt tijdens een bezoek aan minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. De onderzoekers hebben de minister vanmorgen een bezoek gebracht. De delegatie heeft ook een geologische kaart van het grensgebied met Brazilië meegekregen.

De nieuwe kaart zal met de modernste hulpmiddelen die Brazilië biedt, worden aangepast met de nieuwe gegevens. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wil voor geheel Suriname een kaart met dezelfde technologie vervaardigen.

De personen die aan de laatste kaart hebben gewerkt, zijn in de delegatie opgenomen. De expeditie belooft zwaar te worden gelet op de zware droogte en de lage waterstanden in het binnenland. Het project wordt voor een groot deel gefinancierd door de Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation. Met het project zijn belast deskundigen van het ministerie van NH (Geologische Mijnbouwkundige Dienst, Bauxietinstituut en Grassalco), de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Geologische Dienst van Brazilië.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April