Ambassadeurs uiten bezorgdheid amnestie bij Lackin
24 Mar 2012, 17:00
foto
Minister Winston Lackin


Diverse ambassadeurs hebben een gesprek gehad met minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken over het initiatiefvoorstel van zes assembleeleden om de amnestiewet te wijzigen. Het gaat om de ambassadeurs van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Caricomlanden.

Lackin zegt aan Starnieuws dat vooral ambassadeur John Nay van de VS zijn bezorgdheid heeft geuit namens zijn regering. "Wij hebben de ambassadeur voorgehouden dat De Nationale Assemblee volgens de grondwet de bevoegdheid heeft om zich uit te laten over de wetgeving rond amnestie. De regering heeft de wet niet ingediend. Het gaat om een interne aangelegenheid waarbij de wettelijke mogelijkheden worden gevolgd", benadrukt Lackin.

Verklaring
Nay hield Lackin voor dat hij namens zijn land een verklaring zal uitgeven over deze kwestie. "De ambassadeurs van Canada en Verenigd Koninkrijk wilden ook meer informatie. Ook Brazilië heeft over deze kwestie gesproken, maar heeft ons gezegd zich niet in te laten met interne aangelegenheden van Suriname", zegt Lackin.

De minister merkt op dat in Brussel het Nederland niet gelukt is om een wig te drijven tussen Suriname en de Caricom-landen. "Wij hebben een ferme ondersteuning gekregen. De Caricom heeft gesteld dat als de EU/ACP conferentie niet in Suriname gehouden mag worden, dan zal deze in geen enkel ander Caricom-land plaatsvinden, want de Europese Unie mag zich niet inlaten met een interne aangelegenheid van Suriname", vertelt Lackin.

Geen inmenging regering
Lackin zegt aan de ambassadeurs voorgehouden te hebben dat de regering zich niet inmengt in deze kwestie. De minister heeft naar artikel 72 lid g van de grondwet verwezen. Daarin staat dat amnestie of abolitie bij wet dient te worden vastgesteld.

Aan de vertegenwoordigers van de landen is verzekerd dat de regering niet ingrijpt in de rechterlijke of wetgevende macht. Er is op gewezen dat het gaat om een wet dat in 1989 is aangenomen en in 1992 is afgekondigd. De volksvertegenwoordiging zal zich uitspreken over het initiatiefvoorstel, benadrukt Lackin.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November