Breaking news: Amnestie voor 8 december 1982
19 Mar 2012, 22:40
foto


Er is vandaag een initiatiefwet ingediend bij De Nationale Assemblee door coalitieleden. De amnestiewet wordt gewijzigd. Er zal amnestie worden verleend voor 8 december 1982, waarbij vijftien critici van het toenmalige militaire bewind zijn gemarteld en vermoord. Ook de binnenlandse oorlog valt hieronder.

De amnestiewet van 3 april 1980 blijft in tact terwijl die van 1989 wordt gewijzigd. Er was al amnestie verleend voor bepaalde perioden. Nu zal vanaf 1 april 1980 tot 19 augustus 1992 amnestie worden verleend. Het wetsontwerp is ingediend door Ricardo Panka, Ronny Tamsiran, André Misiekaba, Anton Paal, Melvin Bouva en Rashied Doekhie.

Artikel I
1. In de considerans worden de volgende wijzigingen aangebracht:
De zinsnede “ ...die vanaf 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet” wordt vervangen met “ ...die zich in de periode van april 1980 tot en met augustus 1992”.

Artikel II
1. Artikel 1 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
De zinsnede: “Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 januari 1985 en eindigende op de datum van de inwerkingtreding van deze wet.” wordt gewijzigd in:
“Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 april 1980 en eindigende op 19 augustus 1992 strafbare feiten hebben begaan en/of daarvan worden verdacht in het kader van verdediging van de staat en/of omverwerping van het wettig gezag zoals de gebeurtenissen in December 1982 en de Binnenlandse oorlog”.

Woensdag zal in huishoudelijke vergadering de commissie van rapporteurs worden benoemd.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May