Exodus hoogopgeleiden stremt economische ontwikkeling!
13 Jun, 10:52
foto
VES voorzitter Steven Debipersad


De stijgende trend van hoogopgeleide Surinamers die het land verlaten, vormt een ernstige bedreiging voor de toekomst van de economie. Deze zogenaamde 'braindrain' zorgt ervoor dat Suriname steeds meer talentvolle en intellectuele inwoners kwijtraakt, waardoor de ontwikkeling van het land kan gaan stagneren. Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) benadrukt de urgentie van deze situatie tegenover Starnieuws.

"Het vertrek van deze cruciale groep mensen is niet enkel een symptoom van de huidige economische problemen, maar vooral van de uitzichtloosheid die zij ervaren. Deze uitzichtloosheid kunnen we direct herleiden naar ons leiderschap, dat er niet in slaagt om de samenleving, en met name de jongeren, vertrouwen in de toekomst te geven." De VES voorzitter stelt dat de "push and pull"-factoren een belangrijke rol spelen in deze migratiestroom. Suriname biedt op dit moment weinig toekomstperspectieven, terwijl Caribische en Europese landen aantrekkelijker zijn voor jonge professionals. 

Deze trend is niet nieuw; de afgelopen jaren is het negatieve sentiment in de samenleving toegenomen, zonder dat er adequate maatregelen zijn genomen om dit te keren. "Er is een gebrek aan vertrouwen in de nationale munt en in de toekomst van het land. Hoewel de SRD de laatste tijd sterker is geworden, wat op zich positief is, moet er veel meer gebeuren om echt vertrouwen op te bouwen. De economische politiek slaagt er niet in om duurzame oplossingen te bieden", zegt Debipersad.

De gevolgen van deze braindrain zijn al zichtbaar op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben moeite om personeel te vinden, wat leidt tot een toename van buitenlandse werknemers die de openstaande posities invullen. Debipersad waarschuwt dat dit probleem alleen maar groter zal worden als de verwachte investeringen onder meer door de olie- en gasindustrie daadwerkelijk plaatsvinden, maar er onvoldoende lokaal talent beschikbaar is om de banen in te vullen. Bovendien zorgt de uitstroom van talent ervoor dat de bevolking verder krimpt, wat problematisch is voor een land met een toch al kleine bevolking. Dit verschijnsel versterkt de economische en sociale uitdagingen waar Suriname voor staat.

De econoom benadrukt de noodzaak van een meer inspirerend en vertrouwenwekkend politiek leiderschap dat in staat is om jonge mensen perspectief te bieden. "Zonder een fundamentele verandering in de manier waarop we ons land besturen en in de toekomst investeren, zullen we blijven kampen met deze negatieve spiraal. Het is tijd voor onze leiders om verantwoordelijkheid te nemen en de nodige stappen te zetten om de braindrain te stoppen en Suriname weer aantrekkelijk te maken voor zijn eigen inwoners."

Het is duidelijk dat de wegtrekkende hoogopgeleiden een complex probleem vormen dat onmiddellijke en doeltreffende actie vereist van zowel de overheid als de samenleving. Alleen door samen te werken en te investeren in een hoopvolle toekomst, kan Suriname deze uitdaging overwinnen en de weg vrijmaken voor duurzame groei en ontwikkeling.

Advertenties

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July