Alfaisi onder de indruk van ontwikkelingen in Singapore
10 Jun, 06:50
foto
DOE voorzitter Steven Alfaisi (rechts) heeft met een team van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Singapore, gesproken over de ontwikkeling van het land.


DOE-voorzitter Steven Alfaisi heeft onlangs in Singapore geparticipeerd in de Rotary International Conference van: Sharing Hope. Rotarians van over de hele wereld kwamen bij elkaar om over allerhande onderwerpen, de organisatie en de doelen te praten. Naast de participatie aan de conferentie had Alfaisi ook het doel om zich te oriënteren in Singapore en te netwerken over meerjarenontwikkelingsplanning, onderwijs en innovatie, economie, etnische integratie, anti-corruptie, milieubeheer, ruimtelijke planning en publieke woningbouw. Dit, omdat Singapore een van de leiders en voorbeeld is op deze gebieden.

Er is op de conferentie gebogen over onder andere samenwerking voor wereldvrede, armoedebestrijding, wereldgezondheid, klimaatsverandering, uitroeien van polio en gemeenschapsontwikkeling. Een van de pakkende hoofdsprekers op de conferentie was de weduwe van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, tevens oud minister van Onderwijs en Cultuur van Mozambique, Graca Machel. Op de conferentie waren een tiental Surinaamse Rotarians aanwezig.
 
Enkele feiten over Singapore en een korte vergelijking met Suriname geeft volgens Alfaisi het volgende beeld. Singapore is ongeveer 719 km2 groot, heeft bijna geen commerciële natuurlijke hulpbronnen, bijna nul aan bos, een multi-etnische bevolking van ongeveer zes miljoen en is strategisch gelegen in de Zuid-Chinese Zee. Suriname daartegenover is 163.820 km2 groot, waarvan 93% bos en rijk aan verschillende natuurlijke hulpbronnen. Singapore is in 1965 onafhankelijk geworden van Maleisië, 10 jaren eerder dan Suriname. 

Ondanks de totale afwezigheid van natuurlijke hulpbronnen is Singapore uitgegroeid tot een land met een 'real GDP' van ongeveer US$ 400 miljard tegenover Suriname met een 'real GDP' van ongeveer US$ 4.1 miljard in 2023. Singapore’s economie bestaat voor meer dan 75% uit diensten (haven faciliteiten en o.a financiële diensten) en 25% uit industrie. Het land heeft een AAA credit rating van alle rating instituten, in de wereld behoort het tot één van de schoonste landen en is criminaliteit bijzonder laag tot bijna afwezig. Op de Transparency International corruptie perceptie index van 2023 staat Singapore op positie nummer 5 van minst corrupte landen in de wereld, terwijl Suriname op positie nummer 87 staat.

In het museum is de geschiedenis vastgelegd en een beeld van de toekomst van Singapore.

Alfaisi heeft een ontmoeting gehad met een samengesteld team van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit team bestond uit de Deputy Director-General Dinesh Sathisan, de Deputy Director Lucien Hong en de Country Officer Yeo Zi Xin for the America’s. Daarnaast heeft hij gesproken met een consultant voor ontwikkelingsplanning, monitoring en management. Daniel Seah heeft een rondleiding gegeven in contemporary Urban Redevelopment Authority Museum. In dit museum is de geschiedenis, evenals de toekomstige ruimtelijke planning en de uitvoering van de plannen weergegeven. Hierbij zijn alle sectorplan meegenomen die dienen te passen in het meerjaren master ontwikkelingsplan van Singapore. 

Bij de twee gesprekken is duidelijk naar voren gekomen de sleutel van succes van Singapore: Goed en deskundig, anti-corruptief bestuur van leiders met visie gericht op de toekomst. Die hebben afgekeken van andere landen en bedrijven en de inzichten en strategieën verbeterd en toegepast. Ook het no nonsense beleid en handhaving van toepasselijke wetgeving ten aanzien van corruptie en criminaliteit, heeft daartoe bijgedragen.

"Ik ben zeer onder de indruk van hun visie en capaciteit betreffende lange termijn planning en hoe ze consequent middels implementatie van korte en middellange termijnplannen inhoud geven aan hun lange termijn doelen op nagenoeg alle gebieden. Het land heeft reeds een visie over 2050 hoe het eruit moet zien en waaraan het dient te voldoen. Het land dient leefbaar, duurzaam en veerkrachtig te zijn. Het dient het land van de toekomst te zijn. Daarbij is innovatie en techniek in het onderwijs erg van belang. Deze visie is verwerkt in de meerjarenplannen voor alle sectoren zoals het onderwijs. Heel mooi is dat ze toezegging hebben gedaan dat ze bereid zijn Suriname te ondersteunen met het ontwikkelen van capaciteit wat betreft lange termijn duurzame ontwikkelingsplanning", zegt Alfaisi.
Advertenties