Project versterking computervaardigheden jongeren afgerond
09 Jun, 10:46
foto
Jongeren van Brokopondo die met trots hun certificaat tonen voor het met succes afronden van de training ‘Basis Computervaardigheden’. (Foto: AWJ)


Het landelijke project van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) ‘Training in Basis-Computervaardigheden’ voor schoolgaande moeders, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren die behoren tot kwetsbare groepen en jongeren die behoren tot de groep van sociaal zwakkeren, is met succes afgesloten. Het laatste district dat werd aangedaan door het ministerie was Brokopondo,  alwaar 23 trainees vrijdag een certificaat in ontvangst mochten nemen voor het met goed gevolg doorlopen van de 2 weken durende training.

Het ministerie heeft bewust de focus gelegd op het ontwikkelen van computervaardigheden onder de geïdentificeerde doelgroepen, omdat het bezitten van deze vaardigheden niet alleen een praktische noodzaak is in de moderne wereld, maar het opent ook deuren naar maatschappelijke kansen voor jongeren. Sedert de aanvang van het project, heeft het ministerie steeds weer het groot belang benadrukt dat jongeren de nodige computervaardigheden verwerven om succesvol te kunnen zijn in de 21e eeuw, meldt AWJ.

Bij de afsluiting van de training in Brokopondo als laatste district, heeft de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, het landelijk project de revue gepasseerd. Volgens haar was de aanvankelijke bedoeling om slechts in Paramaribo de training te geven om budgettaire overwegingen, maar dat door aandringen van de dc’s uiteindelijk is besloten om de training te brengen naar alle districten. Het ministerie is volgens haar hiermee zijn beloften nagekomen. Zij wees erop dat het project honderden jongeren de mogelijkheid heeft geboden om computervaardigheden onder de knie te krijgen. Veel meer jongeren hadden zich aangemeld, maar niet iedereen kon volgens haar worden geaccommodeerd. Door een strenge selectieprocedure toe te passen zijn volgens haar groepen in aanmerking gekomen voor een plek op deze training die het echt nodig hadden. In dit verband noemde zij onder andere een enthousiaste en leergierige groep van jongeren met een gehoorbeperking.

De uitdagingen om dit project tot een goed eind te brengen waren volgens Mangroe groot. Zo moest er dringend een kinderoppas worden aangetrokken gedurende de trainingstijden voor schoolgaande moeders die hun kroost mochten meenemen naar de training. Er moest volgens haar ook achter jongeren worden aangezeten om geen verstek te laten gaan op de trainingen. Ook het vinden van trainingsruimtes en logeermogelijkheden voor de trainers in de verre districten was een uitdaging, waarvoor steeds oplossingen werden gevonden met medewerking van de dc’s. De trainers benaderden elke trainee met veel geduld en tact, wat volgens haar leidde dat haast iedereen de training tot een goed eind heeft kunnen brengen. Het harde werk van het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) dat de trekker was van dit project, de inspanningen van Jamaata Education Center die in opdracht van het ministerie verantwoordelijk was voor het verzorgen van de trainingen, de bijdragen van de dc’s en het doorzettingsvermogen van de jongeren, rechtvaardigen volgens haar dat gesteld kan worden dat het einde het werk kroont.

Onderdirecteur Madoeri Moenesar van NJA die direct verantwoordelijk was voor de uitvoering van dit project, schreef het succes hiervan vooral toe aan de wilskracht en het doorzettingsvermogen van de jongeren van alle districten die hebben deelgenomen aan de trainingen. Ze riep hen op om de opgedane kennis en vaardigheden te benutten voor hun persoonlijke ontwikkeling. Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon, is het ministerie dankbaar dat zijn district is aangedaan. Hij verzekerde de jongeren dat hij zal blijven aankloppen bij het ministerie om meer projecten te doen uitvoeren in Brokopondo. De directeur van Jamaatha Education Centre sprak lovend over de samenwerking met het ministerie. Volgens haar heeft dit project haar sociaal gevoel geprikkeld om haar trainingsinstituut meer betrokken te raken bij kansarmen personen in de gemeenschap.

De landelijke trainingen ‘Basis-Computervaardigheden’ waren gratis voor de deelnemers. Met het succesvol beëindigen van dit project laat het ministerie zien dat het effectief beleid uitvoert. Het ministerie zal intern het project evalueren en nagaan hoe nog meer jongeren versterkt kunnen worden in hun persoonlijke ontwikkeling.
Advertenties