Column: Ongekend potentieel Natio!
30 May, 00:59
foto
Immanuel Pherai is de nieuwste aanwinst van Natio.
Foto: espn.in


In de afgelopen periode hebben steeds meer beroepsvoetballers bewust de keuze gemaakt om deel uit te maken van Natio. Waren het aanvankelijk de ietwat oudere spelers die in hun nadagen aansluiting zochten, tegenwoordig zijn het spelers aan het begin van hun carrière die ervoor kiezen om Natio te versterken. Deze ontwikkeling is te danken aan de noeste arbeid van de voetbaldeskundige Brian Tevreden, die niet langer aan de kant is blijven staan, maar zelf ook zijn schouders onder dit werk zet en zelfs spelers die geruime tijd ongrijpbaar leken, wist over te halen. Ondanks zijn lokaal ongeëvenaarde kennis en ruime ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van elftallen, heeft hij nederig genoegen genomen met de bescheiden ruimte die hem aanvankelijk geboden werd. Met de aanstelling van de eerste diaspora-keuzeheer is gestart met het rekruteren van beroepsvoetballers die in eerste instantie de kat uit de boom keken. De opstelling van de pioniers kan hen niet kwalijk genomen worden, want de ontwikkelingen in het voetballandschap alhier, waren niet om over naar huis te schrijven. Die groep had een hoge gemiddelde leeftijd, maar heeft wel moedig de weg geplaveid voor degenen na hen.

Wie had gedacht dat Natio na kwalificatie voor de Goldcup, de stijgende lijn zou behouden, kwam bedrogen uit, want meteen na dit prestigieuze toernooi werd Natio door het ontslag van de toenmalige bondscoach, ver teruggeworpen in de tijd. Terug bij af, moest Tevreden bergen werk verzetten om spelers te enthousiasmeren om nog steeds bewust voor Natio te kiezen. Hij slaagde er zelfs in om gevestigde namen als Winter en Ten Cate te strikken voor Natio, hetgeen velen weer hoop gaf. Helaas was deze verbintenis, vanwege ongeduld aan de zijde van het bestuur, van korte duur. Door een verbeterde functie, heeft Tevreden nu meer mogelijkheden om samen met de huidige bondscoach en diens staf, te bouwen aan een Natio dat de aanwezige potentie moet omzetten in prestaties. Natuurlijk komen prestaties niet uit de lucht vallen, maar zijn ze het resultaat van verschillende factoren, waaronder stimulansen van verschillende aard. Het team moet geen strobreed in de weg gelegd worden, maar juist zo breed mogelijk ondersteund worden om te kunnen bloeien.

Het staat buiten kijf dat de huidige selectie de potentie heeft om grote prestaties te leveren. Op alle linies is er verbetering en in sommige gevallen is er zelfs een luxeprobleem, waardoor de staf het erg moeilijk zal hebben om de basiself te kiezen. Erop vertrouwend dat uiteindelijk de besten opgesteld zullen worden, moeten de overige actoren hun deel doen om de missie te doen slagen. Het zullen zeker geen makkelijke wedstrijden worden, maar met de juiste voorbereiding en ‘mindset’, moet het wel lukken. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden aanwezig zijn, zodat het team zonder kopzorgen haar taak kan oppakken.   

De sportpers moet niet langer aan de kant blijven staan, maar haar taak vervullen en zo helpen om de kloof tussen de spelers en het grotere publiek, te verkleinen. Natuurlijk zijn er minder prettige zaken gebeurd in het recente verleden, maar de huidige spelersgroep heeft part noch deel aan de verslechterde relatie met het bestuur en mag dus niet het kind van de rekening worden. Het is publiek geheim dat de manier waarop het bestuur van de moederorganisatie cruciale vraagstukken heeft afgehandeld, geen schoonheidsprijs verdient, maar we moeten verder. Laat het verleden in het verleden, leef in het heden en richt je op de toekomst. Door eensgezind op te trekken kan meer bereikt worden dan door te lang stil te staan bij zaken die onenigheid in stand houden.

Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July