BLTO wil onmiddellijke actie president over salarissen
27 May, 04:35
foto


De Bond van Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) wil onmiddellijk handelen van president Chan Santokhi. Vrijdag is er een brief gestuurd naar de president over de omstandigheid dat veel landsdienaren, onder wie leden van de BLTO, zonder een kopercent een maand lang moeten pinaren. Hun salaris is ingehouden.

Voorzitter René Bilkerdijk en ondervoorzitter Jenifer Ballo hadden, gezien de urgentie, binnen enkele uren antwoord van de president verwacht, stellen zij in een tweede schrijven vandaag. Zij betreuren het dat er nog geen antwoord is gekomen op het schrijven.

"President, het is een mensonwaardige situatie om vele landsdienaren waaronder ook meerdere leden van de BLTO zonder een kopercent op zijn minst een maand te laten pinaren. Dat het de schuld is van de landsdienaren zelf zoals gezegd door uw minister Ori, berust niet op waarheid. Wij hebben bewijzen dat alle benodigde stukken op tijd waren ingediend en dit inclusief verweerbrieven." De stukken zijn ook opgestuurd naar de president. 

De BLTO eist dat de president een directe oplossing vindt door bijvoorbeeld het inschakelen van een bankinstelling, om verdere leed en ellende te voorkomen. "Wij vernemen van u welke directe maatregelen u heeft getroffen. Wij rekenen op uw onmiddellijk handelen", stellen Bilkerdijk en Ballo in het schrijven aan het staatshoofd.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July