G20 houdt regionale 'conflicten' strak in de gaten
27 Feb, 13:24
foto


Een groep van twintig financiële leiders zal naar verwachting een terloopse verwijzing maken naar regionale conflicten bij het beoordelen van mondiale economische risico's, volgens een conceptversie van het communiqué gezien door Reuters, als gevolg van diepe verdeeldheid over oorlogen in Gaza en Oekraïne.

Het conceptcommuniqué, dat veel korter is dan voorgaande jaren omdat gastland Brazilië geopolitieke controverses probeert te omzeilen, stelt ook dat de kans op een zachte landing in de wereldeconomie is toegenomen, maar dat de onzekerheid groot blijft.

"De risico's voor de mondiale economische vooruitzichten zijn evenwichtiger", waarbij een sneller dan verwachte desinflatie en een meer groeivriendelijke begrotingsconsolidatie de groei ondersteunen, aldus het ontwerp.

Nadat een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken vorige week in Rio de Janeiro zich richtte op diepe verdeeldheid over de Russische invasie van Oekraïne en het Israëlische bombardement op Gaza, wordt verwacht dat financiële functionarissen van de G20 de geopolitiek opzij zullen zetten en zich zullen concentreren op mondiale economische kwesties terwijl ze deze week in Sao Paulo bijeenkomen.

Het ontwerpcommuniqué dat de vice-ministers van Financiën hebben herzien weerspiegelt een delicate poging om regionale conflicten te erkennen en tegelijkertijd de consensus te behouden, wat Brazilië heeft benadrukt tijdens zijn presidentschap van de grote economieën van de G20.

"Tot de neerwaartse risico’s voor de wereldeconomie behoren oorlogen en escalerende conflicten, geo-economische fragmentatie, toenemend protectionisme en verstoringen van handelsroutes", aldus het conceptcommuniqué.

De verwijzing naar "oorlogen" tussen aanhalingstekens weerspiegelt de pogingen om consensus te bereiken over de uiteindelijke taal, zei een persoon die bekend was met de kwestie.

De Braziliaanse coördinator van het financiële traject bij de G20, Tatiana Rosito, zei dinsdag dat de groep op weg is naar een kort communiqué dat de Braziliaanse prioriteiten weerspiegelt. Rosito, de secretaris van Internationale Zaken bij het Ministerie van Financiën, vertelde tijdens een briefing ook dat er geen concreet voorstel op tafel lag voor schuldonderhandelingen, en voegde eraan toe dat het idee is om "een nieuw momentum" te creëren om de kwestie vooruit te helpen, inclusief de discussie over preventieve mechanismen.

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva dringt er ook op aan om de ontwikkelingslanden van het Mondiale Zuiden meer stem te geven in G20-bijeenkomsten tijdens het Braziliaanse presidentschap, wat tot uiting komt in de focus van het ontwerpcommuniqué op het aanpakken van honger, armoede en ongelijkheid.
Financiënfunctionarissen en centrale bankiers van de G20 komen bijeen om de mondiale economische ontwikkelingen te beoordelen in een tijd van vertragende groei, de toenemende druk van recordschulden en zorgen dat de inflatie misschien nog niet getemd is.

In het conceptcommuniqué gaven de financiële leiders van de G20 een optimistische kijk op de vooruitzichten voor de prijsdruk. De inflatie is in de meeste economieën afgenomen, zeiden ze, deels dankzij een 'gepast' monetair beleid, het verlichten van knelpunten in de aanbodketen en het matigen van de grondstoffenprijzen.

De prioriteit voor de centrale banken is nog steeds ervoor te zorgen dat de inflatie convergeert naar de doelstelling "in overeenstemming met hun respectieve mandaten", aldus het ontwerpcommuniqué.

In het ontwerp staat ook dat de G20-groep hun bestaande wisselkoersverplichtingen herbevestigt, waarin wordt gewaarschuwd voor overmatige volatiliteit en volatiele valutaschommelingen als onwenselijk voor de economische groei.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April