Column: Sporters koesteren
15 Feb, 00:59
foto


Het hoeft geen betoog dat Suriname barst van sporttalent. Bij verschillende takken van sport hebben sporters tijdens internationale meetmomenten aangetoond dat ze met de juiste begeleiding wel degelijk tot goede prestaties kunnen komen. Bij sommige is de begeleiding hier te lande begonnen en later uitgediept in het buitenland. Echter is het publiek geheim dat sportbeoefening in Suriname nog steeds op een vrij laag pitje geschiedt. Het heeft er veel van dat de bestuurders òf niet beseffen hoeveel er bereikt kan worden met een juiste benadering òf de sporters het grote succes niet gunnen òf liever zelf beter willen worden van de positie waarin ze verkeren. Het is een onderzoek waard om vast te stellen wat de precieze oorzaak is van de halfhartige aanpak, zodat de juiste aanpassingen gepleegd kunnen worden om het maximale te halen uit de aanwezige potentie.

Het is publiek geheim dat sportbeoefening niet hoog op de prioriteitenlijst staat in Suriname en eerder als tijdverdrijf wordt bezien. Dit is misschien niet eens zo vreemd, omdat degenen die zich opwerpen als leiders van overkoepelende sportorganisaties, weinig tot geen affiniteit hebben met sport en zich over het algemeen voor advies wenden tot technocraten op verschillende vakgebieden, buiten de sport. Er wordt blindgestaard op traditionele beroepen en men heeft er geen vertrouwen in dat sport voor velen wellicht de oplossing zou kunnen zijn om uit de neerwaartse spiraal van armoede te geraken. Er wordt al decennialang getracht om armoede te bestrijden, maar er is nooit volledig ingezet op sport, terwijl buurland Brazilië tal van voorbeelden heeft van sporters die aan armoede wisten te ontsnappen door professionele sportbeoefening. Ook in verschillende Afrikaanse landen zien we dat sport de strohalm is die gretig wordt vastgepakt om te ontsnappen aan de greep van armoede.

Anderzijds zijn er ook enkele bestuurders van sportbonden die in de gelegenheid zijn om in de keuken te kijken van overkoepelende organisaties die er geregeld in slagen om goed presterende sporters af te leveren. Voorts kunnen ze bij de overkoepelende organisaties waar de bond bij aangesloten is, aankloppen voor technische ondersteuning die hun sporters kan helpen om betere prestaties neer te zetten. Het is gebleken dat voornamelijk individuele sporters goed boeren bij international meetmomenten. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in de eigen inbreng van de sporter en diens omgeving. Sportbonden moeten alles doen dat in hun vermogen ligt om talentvolle sporters niet alleen zo goed mogelijk op te leiden, maar vooral door goed beleid te behouden. Sporters kan je behouden als er een duidelijk lange termijn ontwikkelingsplan is en er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij zijn trainingskampen en het zoveel als mogelijk deelnemen aan internationale meetmomenten, onontbeerlijk.

Onlangs is sportminnend Suriname geconfronteerd met het gegeven dat een getalenteerde sporter de Surinaamse nationaliteit verruild heeft voor een andere. Hoewel het erg jammer is dat het zover is gekomen, moeten we niet te lang bij de pakken neerzitten, maar wel zo snel mogelijk nagaan hoe voorkomen kan worden dat meerdere sporters dat pad volgen. Er moet in alle eerlijkheid een grondige evaluatie gemaakt worden, zodat vastgesteld kan worden hoe dat heeft kunnen gebeuren en er voorzieningen kunnen worden getroffen om te voorkomen dat deze gang van zaken zich herhaalt bij andere sporters. Alle jarenlange inspanningen in fysiek, financieel en ander opzicht, zijn vergeefs gebleken en wie weet zullen we ons straks achter de oren krabben wanneer de sporter in kwestie schittert op internationale podia, namens het land dat zijn potentie wel op de juiste waarde schat. Om onze sporters te behouden, moeten we ze koesteren en in de ruimste zin des woords  ondersteunen om hun doelen te bereiken.

Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April