PRO: Met vastberadenheid van de draak vernieuwing omarmen
10 Feb, 16:05
foto


De Partij voor Recht Ontwikkeling (PRO) wenst de Surinaamse samenleving en in het bijzonder onze Chinese broeders en zusters een gelukkig Chinees Nieuwjaar toe. Dit geeft niet alleen aanleiding om een nieuwe start te maken in ons privéleven en maatschappelijk bestaan maar ook om een nieuwe visie op bestuurlijke vernieuwing te omarmen, aangedreven door de energie en symboliek van het jaar van de Draak.

Dit mythische draak, eeuwenlang vereerd in de Chinese cultuur, staat bekend als een symbool van kracht en wijsheid. Hij vertegenwoordigt ook de kracht van verandering, het vermogen om obstakels te overwinnen en nieuwe wegen te banen, terwijl hij ook het vuur van passie en vastberadenheid in ons allen aanwakkert.

Zo ook gaat de PRO voor vernieuwing en verandering van politiek bestuur die ons land zal versterken en onze zeer diverse samenleving zal verenigen. De tijd is rijp voor een verandering, die gedreven wordt door de behoefte aan meer transparantie, participatie en effectiviteit in ons bestuurlijk systeem.

Nieuwe wegen
De draak, met zijn vermogen om obstakels te overwinnen en nieuwe wegen te banen, inspireert ons om vastberaden vooruit te gaan, ongeacht de uitdagingen die voor ons liggen. We zijn vastbesloten om de huidige politieke status te doorbreken, om verouderde structuren te herzien en om nieuwe, innovatieve benaderingen van bestuur te omarmen die rechtvaardigheid, gelijkheid en welvaart voor alle burgers bevorderen.

De PRO streeft ernaar om een visie van inclusief leiderschap te belichamen, waarbij we luisteren naar de stemmen van alle gemeenschappen, ongeacht hun achtergrond of sociale status. We willen een brug slaan tussen overheid en burgers, waarbij participatie en samenwerking centraal staan in het besluitvormingsproces.

Laten we dezelfde vastberadenheid van de draak onze doelen najagen met passie en inzet, wetende dat met elke uitdaging die we overwinnen, we sterker en veerkrachtiger worden. Moge zo het jaar van de Draak ons leiden naar een tijdperk van vernieuwing, vooruitgang en welvaart.

Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February