IMF ziet graag sterkere inspanningen sociaal programma
09 Feb, 08:41
foto
Kenji Okamura, deputy managing director IMF. (Foto: IMF)


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geprobeerd een sociaal gezicht te krijgen. Ondanks de bezuinigingen die ze eisen binnen het herstelprogramma, heeft het fonds ruimte gelaten voor een sociaal programma. De regering is er echter niet in geslaagd het sociaal programma goed ten uitvoer te brengen. Kenji Okamura, deputy managing director van het IMF, zegt in een exclusief gesprek met Starnieuws dat in het geval van Suriname er een bodem is voor de sociale bescherming - een minimum dat de overheid moet uitgeven aan de armen en kwetsbaren.

Okamura die Suriname volgende week aandoet, wijst erop dat de terugkeer van de regering naar begrotingsdiscipline in het kader van het programma feitelijk ruimte heeft gecreëerd voor hogere sociale uitgaven door andere inefficiënte uitgaven terug te dringen. "De regering heeft de uitgaven voor sociale zekerheid de afgelopen twee jaar aanzienlijk verhoogd, van 1,5 procent van het bbp in 2021 naar 2 procent van het bbp in 2022 en vervolgens naar 2,6 procent van het bbp in 2023."  Volgens de overeengekomen doelstellingen, zegt Okamura, had deze moeten stijgen naar 2,9 procent van het bbp. In 2024 is het doel 3,1 procent van het bbp – een verdere uitbreiding van de sociale uitgaven met 0,5 procent van het bbp.

"Hoewel de regering een krachtige impuls heeft gegeven om de uitgaven voor sociale bescherming te verhogen, zouden we dit jaar graag nog sterkere inspanningen zien om arme en kwetsbare Surinaamse huishoudens te beschermen," zegt de IMF-topfunctionaris. Dit betekent volgens hem niet alleen een krachtig engagement om de doelstelling voor sociale uitgaven te bereiken, maar ook een engagement om de reikwijdte van de programma's uit te breiden, ervoor te zorgen dat de programma's in aanmerking komende huishoudens niet uitsluiten, en zeer transparant te zijn over wie welk geld krijgt.

Er is een structurele benchmark in het kader van het programma om de transparantie van deze uitgaven te vergroten, merkt Okamura op. In dit verband is de regering begonnen met het publiceren van het aantal begunstigden en het geld dat door elk sociale bijstand programma in elk district is uitgegeven. In het kader van het programma zal de regering ook een strategie voor sociale bescherming publiceren die als leidraad zal dienen voor de hervormingen van de sociale bescherming. De internationale gemeenschap heeft Suriname geholpen met advies over hoe sociale programma's kunnen worden gestructureerd en hoe de effectiviteit ervan kan worden vergroot.

Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June