Column: Borrelpraat no. 804
04 Feb, 22:42
foto


“Twee goed en integer presterende vrouwelijke topambtenaren zijn  gekoppensneld door twee politieke topbendes.”
“Meester, luku bun, dalijk komt er hier in de bar ook een deurwaarder met een explosie binnen.”
“Beste jongere vriend, dat ding heet een exploot, en die waarde broeder aan de deur die dat exploot zou brengen, is welkom.”
“Ik vind dat ontslag van beide topambtenaren absoluut niet kunnen. Vrouw of  man maakt voor mij niets uit. Het ene ontslag riekt naar politieke rancune; ze is bestuurslid van de partij die onder druk van haar kernen uit de coalitie stapte.”
“Klopt, dat is overduidelijk. Eerst gingen een stel adviseurs van die uitgetreden partij de laan uit op dat ministerie, heel onwijs.”
“En nu de goed functionerende directeur op Cultuur. Maar ze wordt niet thuis gezet met behoud van salaris.”
“Klopt. Als doekje voor het bloeden wordt ze per 1 maart aangesteld als topadviseur 1e klasse om belangrijke projecten op het ministerie te trekken.”
“Wat een super slechte politieke komedie is dit. Je mag gaan trekken en halen.”
“Maar wie wordt in haar plaats op Cultuur benoemd? Misschien iemand die op de topman van het ministerie lijkt?”
“Was dat niet degene die zei dat mensen die op hem lijken beter presteren, dus beter zijn, geweldiger zijn dan ‘anderen’ in dit land?”
“Oh jawel, dat was’em.”
“Wel, wat heeft hij dan tot nu toe als nazaat van ‘de Beteren’ voor wapenfeiten gepresteerd daar op het Onwijs geworden Ministerie?”
“Nou, hij heeft na wat heen en weer geschuifel dat overgangssysteem afgeschaft dat de geschiedenis als ‘gratis overgaan’ is ingegaan.”
“Tja, dat was het zoveelste mislukte experiment in ons Onder-de-wijs.”
“Dan is er al een tijdje ook zo een onwijselijk streven om moedertalen in het onderwijs te introduceren.”
“Tja, onze kinderen moeten weer in die etnische hokjes worden geduwd, wat een gedoe!”
“Maar anders gaan er moedertalen verdwijnen.”
“Vervelend om dat te zeggen, maar dan verdwijnen ze maar. Moet de rest van ons onderwijs uit zijn voegen scheuren om dat te voorkomen?”
“Dan wat is dan de oplossing?”
“Simpel: het onderwijs in de huidige schooltaal moderniseren en vooral op scholen in achterstandsbuurten beter bereikbaar maken voor kindertjes met een andere moedertaal dan de schooltaal.”
“Dus zodat die makkelijker de schooltaal leren vanuit hun moedertaal.”
“Zeer zeker, en niet door die moedertaal als deel van het taalonderwijs te introduceren, wat een onzinnig, geld- en tijdverslindend, en weerstanden opwekkend gedoe is dat,”
“We dwalen weer eens alcoholisch af. Wattebout dat ontslag van de directeur van het MI GLIS? Ze was niet lang terug met zoveel ophef door de president benoemd. En nu wordt ze voorlopig thuis gezet met behoud van salaris.”
“Ow, Bronto  OPP, oftewel de Ondervoorzitter van je Pa’s Partij, neem je lap top en toets in: ‘spookambtenares nummer 00238-453 in wording.’ We gaan ermee door. We vullen de lijst aan.”
“Als ik beide dames was, breng ik deze ontslagen in kortgeding naar de groene tafel.”
“Yaeh,  aanvechten via de rechter dit ding. Anders blijven ze het nu en in de toekomst doen.”
“Maar nu je het hebt over de rechterlijke macht: Pakittow heeft 400 dagen gehad.”
“Correctie, het Openbaar Ministerie heeft 400 dagen geëist tegen Pakittow, nu moet de rechter uitspraak doen, dus vonnis wijzen.”
“Maar eerst roept de activist met volle cup wijn in de hand, de bevolking op om de mond open te doen.”
“Was die wijn bedoeld om op de jaardag van Pres te toasten?”
“Absoluut niet! Die wijn was bedoeld om op ons, Suriname, te toasten, dat er liefde moet zijn en geen rassenhaat. Ik vind dat een sterke toast.”
“Maar dat straalt hij absoluut niet uit naar de president en de VHP. Dat leek eerder op haat, nijd en wrok.”
“Maar ik vind het wel sterk dat hij zegt dat we voor geen enkele president, nu of in de toekomst bang moeten zijn.”
“Ik kan dat ook opvatten als een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid, gezagsondermijning en aanzet tot anarchie.”
“Maar in een tweede reactie zegt hij ‘sorry, sorry, sorry’ tegen iedereen, vooral tegen de ondernemers.”
“Kan ik me niet ook zo een activist herinneren die een paar jaartjes terug opeens met een bord aan de Waterkant stond, waarop ook sorry, sorry stond, met een paar namen en naamafkortingen zoals Sorry Maisha, sorry M.N., sorry K.G., B.P. en volgens mij ook sorry P.G en W.C., weet ik veel.”
“En toen had hij zich bij een partij aangesloten, ANTI of zo heette die partij.”
“En Pakittow is niet bij diezelfde ANTI-Partij? Ik bedoel, dat is zijn goed recht, maar het is wel opvallend dat beiden met die sorry, sorry, sorry komen. Het lijkt wel een soort partijcode.”
“Als dat zo mocht zijn, vind ik dat een goede partijcode. Zat er ook sorry Pres, sorry VHP bij?”
“Meester, wat zou u hebben gedaan als er 300 dagen tegen u geëist was voor het ‘veroorzaken’ van opruiing, brandstichting, plundering en dat soort dingen? Zou u ook ‘sorry’ hebben gezegd?”
“Echt niet. Of toen, maar niet nu na een jaar als mosterd, lang na de maaltijd.
Het zou dan als niet echt gemeend kunnen overkomen en meer uit politiek-juridische overwegingen. Maar wat ik dan wel zou doen? Niets. Rustig houden. Niets zeggen dat tegen me gebruikt kan worden.”
“En als de pers je vraagt naar een reactie?”
“Dan zou ik zeggen dat ik de eis via de media heb aangehoord en wacht op het vonnis van de rechter. Klaar. Verder geen commentaar.”
“Met alle respect voor de strijdbaarheid van die jongeman, we hebben nog veel meer van zulke jongeren nodig, maar dan geldt het spreekwoord: ‘bezint eer gij begint’, dan hoef je achteraf veel minder met ‘sorry’ (3x) te komen.”
“Zo leer je het politieke spel, zo leer je elk levensspel: uit de fouten leer je. Leer je daar niet uit, dan ga je roemloos ten onder.”
“En als de rechter je tot gevangenschap vonnist?”
“Dan zeg je dat je pas reageert als je het vonnis in handen hebt, maar dat je dan in hoger beroep zal gaan. Maar dat je je zal neerleggen bij de uiteindelijke uitspraak.”
“Is dat niet slijmen bij de rechterlijke macht?”
“Misschien zit dat erin, maar de rechter is ook maar een mens, is de titel van een van de boeken van wijlen Don Walther. Heb je een wedstrijd verloren, accepteer je verlies en zorg dat je er uit leert en sterker terugkomt bij de volgende wedstrijd in de competitie.”
“Dus ga niet stoer en macho doen en schelden op de scheidsrechter of zo.”
“Zeker weten niet!”
“Daar proost ik op.”
“Ik ook.”
 
Rappa

Advertenties