Veel emoties bij behandeling grensprotocol Suriname-Frankrijk
08 Dec, 00:00
foto
Commissievoorzitter Obed Kanape aan het woord. Hij somde op dat tal van zaken nog in orde moeten worden gemaakt aan de Surinaamse kant.


Er is nog veel onduidelijkheid bij de bevolking, het traditioneel gezag en districtscommissarissen over de grensbepaling tussen Suriname en Frans-Guyana. De emoties liepen hoog op in De Nationale Assemblee bij de behandeling van het protocol. De wet is in behandeling genomen, terwijl de gemeenschappen en andere betrokkenen niet gehoord zijn door de volksvertegenwoordiging. Veel zaken over het gezamenlijke grensmanagement zijn nog onduidelijk. De politie en militairen moeten nog veel ontberen om de taken goed te kunnen uitvoeren. 

In behandeling is de wet 'Protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de Regeling van de Grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier bij het Verdrag getekend in Parijs op 30 september 1915 tot het vaststellen van de Grens in het deel van de grensrivier inclusief de Gezamenlijke Verklaring aangaande het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawarivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebeid'. Commissievoorzitter Obed Kanape (fractieleider ABOP/PL) voerde aan dat in het protocol niks veranderd kan worden, maar Suriname zou bij de ondertekening zijn reserves kunnen vastleggen.

Bij de lokale bevolking is angst over zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo worden boten vernietigd door de Fransen, terwijl Suriname anders omgaat bij illegale praktijken die ontdekt worden. Er is veel onduidelijkheid omdat er nog geen communicatie is hierover met de lokale gemeenschappen. De voorlichting moet nog op gang komen. Uit consultaties  met militairen en politie is gebleken dat er nog veel faciliteiten ontbreken. Er zijn niet genoeg posten, huisvesting, onvoldoende manschappen, de uitrusting laat te wensen over, somde Kanape op. Ook is er sprake van een taalbarrière. Bepaalde zaken moeten met prioriteit worden aangepakt.

Diverse leden van de oppositie voerden aan dat de wet nog niet klaar is voor openbare behandeling. Er zijn nog principiële zaken waarover nog overleg nodig is. Zo zijn er geen middelen beschikbaar waardoor De Nationale Assemblee niet zelf met de gemeenschappen en lokale autoriteiten heeft kunnen spreken. Er wordt gewerkt met bevindingen van de Grenscommissie van ruim drie jaar geleden. Ronny Asabina (fractieleider van de BEP) vindt het onacceptabel dat de volksvertegenwoordiging een wet behandelt, zonder de gemeenschappen zelf te hebben gesproken.

Ebu Jones (NDP) voerde aan dat het hier om een nationaal vraagstuk gaat, het Surinaamse grondgebied. Hierover moet niet lichtvaardig heengegaan worden. Zaken moeten diepgaand bestudeerd en besproken worden waardoor in eenheid opgetreden kan worden. Fractieleider Rabin Parmessar voerde aan dat er nog tijd nodig is om de wet beter voor te bereiden. Er zijn nieuwe inzichten waardoor hij niet meer achter staat dat de eerste ronde eerst wordt behandeld en dan pas de gemeenschappen worden geconsulteerd. Na een vrij rumoerige behandeling is de vergadering verdaagd. 
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April