Wereld Aids Dag: Additionele preventiemethode PrEP
01 Dec, 03:45
foto


AANGEBODEN

Suriname's Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor HIV (2021-2027) noemt het beschikbaar zijn van Pre Exposure Prophylaxe (PrEP) als preventiemethode, als één van de beleidsprioriteiten van het ministerie van Volksgezondheid. PrEP is een pil die kan worden voorgeschreven aan mensen die Hiv-negatief zijn en die een verhoogd risico hebben op het krijgen van een HIV-infectie.

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft een PrEP-programma veel meer effect als het aanvullend wordt opgenomen in een bestaand pakket van preventiemaatregelen. Onder meer wordt verwezen naar dienstverlening waar al HIV-testen, SOA-screening, condooms en andere family planning diensten worden aangeboden.

Stichting Lobi Health Center (Lobi) staat bekend om haar seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten waarin deze diensten en nog andere preventieve diensten worden aangeboden. Het ministerie heeft een MOU gesloten met Lobi om een PrEP-programma op te zetten als pilot. De opgedane ervaringen zullen na uitvoering worden gedeeld met het ministerie en overige relevante stakeholders voor een verdere uitrol binnen Suriname.

Na een zorgvuldige en lange voorbereiding, is Lobi in september dit jaar gestart met het daadwerkelijk aanbieden van de PrEP-service aan de samenleving. Bij de opzet van het programma is Lobi uitgegaan van standaarden die zij zelf al hanteert bij de bestaande dienstverlening zoals het garanderen van de privacy en confidentialiteit, een mensgerichte aanpak waarbij het individu centraal staat, geen stigma en discriminatie en het zoveel mogelijk vergemakkelijken van de toegang tot kwalitatieve diensten.

Het programma is zodanig opgezet dat potentiële cliënten zoveel mogelijk op dezelfde plek geholpen kunnen worden. Het screenen op een verhoogd risico op een HIV-infectie, de medische screening via het doen van noodzakelijke testen zoals Hiv, Syfilis, Hepatitis B en C, Chlamydia, Gonorroea en het testen van de nierfunctie worden veelal bij het eerste bezoek al ingezet. Na ontvangst van de testresultaten en bij goed bevinding door de arts wordt een recept uitgeschreven. Bij een tweede bezoek aan Lobi, veelal binnen een week na het testen kan de client die HIV-negatief is en wiens nierfunctie goed is, de nodige medicatie meekrijgen om zichzelf te beschermen tegen het HIV-virus. Daarbij is het van belang om aan te geven dat het gebruik van PrEP als additionele preventiemethode niet betekent dat de gangbare preventiemethoden zoals het gebruik van een condoom worden vergeten. PrEP beschermt alleen tegen HIV en niet tegen de overige SOA’s, daar zal nog steeds een condoom voor gebruikt moeten worden.

PrEP is voor mensen in situaties en of momenten in hun leven waarin ze een hoog risico lopen op een HIV-infectie. Deze medicatie hoeft dus niet levenslang geslikt te worden, maar alleen zolang als het verhoogde risico blijft bestaan. Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van PrEP afhankelijk van het seksueel gedrag en het risico dat daarmee kan samenhangen. Vooralsnog focust Lobi zich meer op de dagelijkse inname van PrEP door degenen die gescreend worden op een verhoogd risico en die in aanmerking komen voor het gebruik van PrEP. De additionele preventiemethode in de vorm van PrEP kan u dus een manier bieden om uw risico op een HIV-besmetting te helpen beheersen.

PrEP is een preventiemethode die u zou kunnen overwegen als u denkt dat u een hoog risico loopt op een HIV-infectie zoals bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
- u gebruikt niet altijd condooms met alle seksuele partners
- u heeft of heeft seks gehad met meer dan één seksuele partner en gebruikt niet altijd een condoom
- u heeft een seksuele partner die ook andere seksuele partners heeft en mogelijk een Hiv-infectie heeft of een groot risico hierop loopt
- u of uw partner heeft een seksueel overdraagbare aandoening zoals gonorroe, syfilis, chlamydia
- u of uw partner kent zijn/haar Hiv-status niet
- u als man heeft seks met mannen zonder een condoom
- u als transgender vrouw heeft seks met mannen zonder een condoom
- u als sekswerker bent niet altijd in de gelegenheid om bij elke seksuele handeling een condoom te gebruiken
- u heeft een seksuele partner die Hiv-positief is en die niet op antiretrovirale therapie is (geen ARTs slikt)
- u heeft een seksuele partner die Hiv-positief is en die wel op antiretrovirale therapie is, maar wiens viral load nog niet onderdrukt is.

Uw gezondheid is uw kostbaarste bezit. Bescherm u zelf en uw gezondheid, dat heeft u in uw eigen hand. Samen kunnen we eraan werken om HIV te voorkomen en de 95-95-95 doelstellingen van 2030, waar ook Suriname zich aan gecommitteerd heeft, te realiseren als samenleving.

Het doel is om tegen 2030 95% van alle HIV-positieve personen te diagnosticeren, antiretrovirale therapie (ART) te bieden aan 95% van de gediagnosticeerde personen en virale onderdrukking te bereiken voor 95% van de behandelde personen.

Denkt u dat u een verhoogd risico loopt op het krijgen van een Hiv-infectie en wilt u dat voorkomen met PrEP? Maak dan contact met Stichting Lobi Health Center via het sturen van een whats app bericht naar 8827380. Libi wan gosontu lobi libi!

Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February