HVB: Gedegen huiswerk en nationaal debat bij olieproductie
19 Sep, 08:46
foto


Met de te verwachten miljarden investering in de olie- en gasproductie voor onze kust, breekt voor Suriname een beslissende mijlpaal aan in zijn zoektocht naar duurzame sociaal-economische ontwikkeling voor de bevolking. Samen met buurland Guyana staan wij als opkomende olieproducenten op het Zuid-Amerikaanse continent, op het punt een historische rol te vervullen in de mondiale energiebehoefte. 

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) is bijzonder ingenomen met de laatste verwikkelingen zoals bevestigd door de CEO van TotalEnergies en Staatsolie en kijkt ook reikhalzend uit naar de reeds enkele keren uitgestelde FID, eind 2024. De partij gunt de Surinaamse samenleving de euforiestemming die zich tijdelijk van ons meester maakt, maar waarschuwt ervoor nu niet achterover te leunen en rustig te wachten op 2028 wanneer de eerste off-shore oliedruppels omhoog spuiten. De regering zal samen met alle relevante stakeholders de resterende tijd moeten benutten om niet alleen goed voorbereid deelgenoot te zijn, maar ook maximaal te profiteren van de olie- en gasproductie.

In de eerste plaats is het belangrijk een heldere lange termijn economische ontwikkelingsvisie voor Suriname te ontwikkelen, waarbij wordt vastgesteld welke strategische rol de petroleum industrie daarin moet vervullen. Welke andere economische sectoren willen wij hiermee stimuleren of welke soort olieproducent willen we worden en gebaseerd op welke waarden?
Nu al moeten we onderzoeken welke capaciteiten, benodigdheden, infrastructuur en financiële dienstverlening lokaal aanwezig zijn om de oliesector tegemoet te komen. Gelet op onze zwakke capaciteit is het niet nodig een algemene local content target vast te stellen, maar specifieke targets voor elk element dat geleverd moet worden. Dat betekent dat de regering strategische keuzes moet maken welke lokale goederen en diensten passen in de plannen van de olie industrie. 

Geen loze kreten uitroepen om a la dol restaurants en hotelketens te openen! Het gaat dus om het ontwikkelen van een skills development plan gebaseerd op de vastgestelde behoefte. Het tijdig opzetten hiervan is belangrijk zodat in elke fase van de productie kan worden geanticipeerd op de vraag naar skills, goederen en diensten. Bij de uiteindelijke FID is het al te laat om in te spelen op local content gelet op de financiële- en capaciteitsbeperkingen. Deze zaken moeten al ready zijn voor de FID.

In het kader van verantwoording en checks and balances zal mede op basis van de beschikbare lokale expertise op het gebied van olie en gaswinning, de rol van Staatsolie die tot nu toe voortreffelijk werk verricht als staatsbedrijf goed moeten worden gedefinieerd. Concentratie van regelgeving, policy making en operationele activiteiten binnen een instituut is niet wenselijk met het oog op de te verwachten ontwikkelingsexplosie. Maar ook onwenselijk ter voorkoming van belangenverstrengeling en corruptie. Aanwezigheid van behoorlijk (politiek) bestuur als voorwaarde voor een maximale en rechtvaardige verdeling van de olierijkdom, is slechts een keerzijde van de medaille.
Advertenties