Bond RGD schort staking op
15 Sep, 20:45
foto


De bond bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft de staking die donderdag was ingegaan, vrijdag opgeschort. Dit na een gesprek met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, het stichtingsbestuur, de directie en het bondsbestuur.

Op een algemene ledenvergadering is het resultaat van de bespreking besproken. De afspraken die gemaakt zijn, werden gepresenteerd aan de leden. Het bondsbestuur onder leiding van Rinaldo Herkul heeft schriftelijk aan de directeur van de RGD, Nishita Gajadin, meegedeeld dat de actie is opgeschort.

De leden hebben na interne  discussies over het bereikte resultaat besloten de acties op te schorten. Dit om het bestuur van de bond de ruimte te bieden om een aanvang te maken met de afronding van de cao-onderhandelingen. De werkzaamheden zijn vrijdag hervat.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July