Santokhi al voorbereid om zijn vermogen vast te leggen
02 Sep, 08:45
foto
President Chan Santokhi verwacht dat hij heel wat verzoeken van mensen zal krijgen dat ze geen functie meer willen uitoefenen. Ze gaan hun vermogen moeten vastleggen. (Foto: René Gompers)


President Chan Santokhi deelt mee dat hij zich al heeft voorbereid op het invullen van de stukken waarin zijn vermogen vastgelegd zal zijn. Hij verwacht dat het Staatsbesluit dat publieke functionarissen verplicht gedetailleerde informatie over hun inkomen, vermogen en andere financiële bezittingen vast te leggen, op 5 september in werking treedt. Hij grapt dat sommige mensen geen publieke functies meer gaan willen bekleden.

Santokhi is vrijdag te Peprepin in Wanica, bij het startsein  voor het tweede project in het landelijk woningbouwprogramma, kort ingegaan op het bestrijden van de corruptie bij de overheid. Het Besluit Verklaring van Inkomen en Vermogen en Register Ontvangstbewijzen, is woensdag tijdens een regeringsvergadering goedgekeurd.

"Ala den bigi sma in a kondre, al die gekozen mensen in het land, regering, DNA, rechterlijke macht, Staatsraad, ala den sma na den parastataal bedrijf…ze gaan verplicht zijn bij wet om hun vermogen op te geven," deelt Santokhi het publiek mee. "Zodat we kunnen zien fa a vermogen eh waka. En die wet gaat werken. Ook voor een heleboel mensen hier gaat het werken. San mi eh shi, m'o kies wan lo verzoek: president ik ga niet meer daar werken op het kabinet of ministerie, ik wil geen dr of rr meer zijn. Het moet. Het is onderdeel van ons anticorruptieprogramma dat we gaan uitvoeren."

Santokhi deelt aan journalisten mee dat de Staatsraad nog advies moet uitbrengen over het Staatsbesluit. De president legt uit dat binnen 3 maanden na aankondiging, de Anti Corruptie Commissie de formulieren online moet plaatsen. Alle functionarissen gaan de stukken downloaden, invullen en indienen. "Ik ook. Ik ben al klaar," deelt Santokhi mee. "Ik heb het al voorbereid."
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April