Column: Vrijage VHP en NDP dimt glans gouden kroon
22 Aug, 00:59
foto


Niets is onmogelijk in Suriname. Waar een wil is, is een weg, ook al is deze vol gaten en kraters zoals bij mast 91 aan de Afobakaweg in Brokopondo. Het is zeker een historisch feit dat alle vijf fracties - coalitie én oppositie - in De Nationale Assemblee gezamenlijk een initiatiefvoorstel hebben ingediend om de Kiesregeling en de grondwet te wijzigen. Vandaag nog wordt door voorzitter Marinus Bee een commissie van rapporteurs benoemd die verder aan de slag gaat om de initiatiefwetten voor te bereiden voor openbare behandeling.

Gezien de overeenstemming die er nu al is - en vooral de oppositie vervroegde verkiezing wil hebben - moet voordat het parlement met 'vakantie' gaat, het ijzer worden gesmeed. Dit zal zorgen voor veel rust in het land, want dat is wat we hard nodig hebben. Er is teveel stress, vooral in de vakantiemaand waar velen niet weten hoe hun kinderen op 1 oktober naar school gaan om verder door de woelige wateren rustig zonder tegenstribbelen door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar.

Zelfs de ABOP van koning Bravo de Eerste heeft eieren voor haar geld gekozen. De boosheid op CHof en Serena Essed is opzij gezet. Stampvoeten en dreigen hebben geen zin als de VHP en de NDP elkaar hebben gevonden. Met 36 stemmen is niemand meer nodig, ook al had de NPS al vanaf het begin geroepen: Landelijke Evenredigheid!. Dus 39 vingers zijn al omhoog gestoken. En wat nog nooit is voorgekomen, is nu een feit. Er is een breed draagvlak voor one person one vote. Diverse buitenparlementaire politieke partijen en kritische burgers willen dit ook. Hoofd links! Het koninklijke hoofd met kroon en al gaat meteen van rechts 90 graden naar links.

De overeenstemming tussen de VHP en de NDP kan een voorbode zijn van wat er na de verkiezingen van 2025 kan worden verwacht. Een coalitie tussen oranje en paars was in 2020 nog te vroeg. Er waren teveel obstakels waarover moeilijk kon worden heengestapt. Bij de komende verkiezingen is er geen 8 Decemberstrafproces meer. De paarse voorzitter zit niet meer op de comfortabele zetel in Ocer. Hij zit tegen die tijd op een houten bank Morello te paffen.

Een verdere samenwerking tussen de VHP en ABOP/PL in 2025 is niet realistisch gezien de vele uitglijpartijen de afgelopen drie jaren. Bovendien heeft de VHP zwart op wit in een initiatiefvoorstel opgenomen dat de vicepresident en president geen strafblad mogen hebben. Dus de koninklijke droom zal zeker niet worden vervuld via de oranjepartij en de paarse partij zal geen directe concurrent de gelegenheid geven om plaats te nemen op de troon en zeker niet als die al een gouden kroon op het hoofd heeft.

Nita Ramcharan

Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March