'Albina kent hem als een harde werker'
09 Jun 2023, 18:48
foto


Twee benadeelden hebben O.B. (28) aangewezen als degene die hen heeft beroofd, maar de verdachte heeft vanaf het begin volgehouden onschuldig te zijn. “Heel Albina kent hem als een harde werker,” zei de tolk ter terechtzitting namens de verdachte, die zijn verklaring in het Aucaans aflegde.

O.B. wordt verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging op 8 juli 2022 in Marowijne. Volgens een van de aangevers was hij gewapend met een jachtgeweer en een pistool. Echter zei zijn raadsman Irvin Kanhai op de zitting dat er geen wapens op hem waren gevonden.

De verdachte vertelde aan rechter Lydia Ravenberg dat hij al heel jong als bootsman heeft gewerkt, intussen al bijkans twaalf jaren. Op een gegeven moment verrichtte hij ook voor TransAmerica werkzaamheden. Volgens het politiedossier was hij op 7 juli de hele dag bij TransAmerica. Na zijn dagtaken begaf hij zich omstreeks 9.00 uur ’s avonds naar een casino en een nachtclub.

O.B. was verrast dat hij op een gegeven moment door een van de Brazilianen werd aangewezen als degene die de beroving heeft gepleegd. Volgens hem had de tweede Braziliaanse benadeelde gezegd niet te weten of O.B. de dader is. Het is de eerste benadeelde die aan de tweede benadeelde heeft gezegd dat dat O. B. de dader is. Waarom beide Brazilianen hem uiteindelijk hebben aangewezen als degene die hen heeft beroofd, is hem een raadsel.

Raadsman Kanhai merkte op dat O.B. vanaf zijn aanhouding geen raadsman vanuit de overheid toegewezen heeft gekregen. Hij merkte op dat er geen grappen moeten worden gemaakt met de belangen van de verdachte. Als die aangeeft rechtsbijstand te willen, zou dat zo snel mogelijk in orde gemaakt moeten worden, zeker als betrokkene de Nederlandse taal niet machtig is. Kanhai vroeg de rechter om de vrijheidsberoving van O.B. op te schorten en hem naar huis te sturen in afwachting op de verdere behandeling van de zaak, omdat er geen wapens op hem zijn gevonden.

Officier van justitie Romeo Rampersad tekende hiertegen ernstige bezwaren aan, omdat beide slachtoffers volgens het politiedossier hebben verklaard dat de verdachte gewapend was. De magistraat wees het verzoek af en O. B. blijft aangehouden. De behandeling van deze zaak wordt voortgezet op 27 juli voor requisitoir en pleidooi.


Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June