Belfort in kwestie Asawini: Er moeten koppen rollen
03 Jun 2023, 00:00
foto
Assembleelid Edward Belfort (ABOP/PL) wijst in De Nationale Assemblee op de verkeerde procedures.


Assembleelid Edward Belfort, ex-minister van Justitie & Politie, vindt dat er koppen moeten rollen in de grove en onrechtmatige wijze waarop Regita 'Asawini' Edenburg, het land is uitgezet. Een van de hoofdverantwoordelijken die blunders heeft begaan, is minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Belfort stelt dat de president en vicepresident ook verantwoordelijk gehouden moeten worden in deze zaak. Hoewel de familie en advocaten aan de bel hebben getrokken, is in allerijl de vrouw het land uitgezet via Frans-Guyana als ongewenste vreemdeling die staatsgevaarlijk zou zijn.

"Het gaat om belangen die spelen, vooral in de goudsector waarom de vrouw het land uit moest. Zij heeft kritiek geleverd op het gebruik van cyanide bij goudwinning door kleinmijnbouwers. Ze heeft haar stem laten horen en daarom is er opgetreden tegen haar", zegt Belfort in gesprek met Starnieuws. Asawini heeft sinds 24 september 2012 een verblijfsvergunning voor Suriname. Zij is hier geboren. Ze heeft een gezin en zonder zelfs afscheid te nemen, is ze in haar lijfskleren afgevoerd naar Frans-Guyana. Het Assembleelid vindt dat de vrouw in feite gegijzeld is en niemand had toegang tot haar.

Belfort wijst erop dat de procedure bij uitzetting helemaal niet is gevolgd. Zij wist niet eens dat haar verblijfsvergunning sinds 16 maart is ingetrokken. Zij wordt vals beschuldigd van diefstal. Deze zaak werd ingetrokken, maar ze werd in vreemdelingenbewaring genomen, nadat zij in feite op vrije voeten kwam. Pas toen werd ze ermee geconfronteerd dat ze illegaal in het land is. Belfort voert aan dat Asawini niet de gelegenheid heeft gekregen om in beroep te gaan tegen de intrekking van haar verblijfsvergunning. Ook is ze helemaal niet gehoord.

De vraag is volgens Belfort ook wie de opdracht heeft gegeven aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken om een noodpaspoort te maken voor Asawini. Zij wordt als ongewenste vreemdeling het land uitgezet op basis van een paspoort van Suriname. Dat kan totaal niet, benadrukt de volksvertegenwoordiger. Alleen de Nederlandse ambassade had haar een paspoort kunnen verstrekken. Ook de ambassade had geen toegang tot Asawini.

De Franse autoriteiten hebben de documenten van Asawini geweigerd. Zij wordt teruggehaald naar Suriname. Belfort hoopt dat de advocaten ook een proces tegen de minister beginnen. Er moet ook een fikse schadevergoeding worden geëist van de Staat. "Ik hoop dat Asawini heelhuids en in goede gezondheid terugkeert. De intrekking van haar verblijfsvergunning dient te worden ingetrokken", stelt Belfort.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June