Drachtige vrouwelijke runderen mogen niet geslacht worden
02 Jun 2023, 00:58
foto
De Wet Beperking slacht vrouwelijke runderen is met algemene 41 stemmen aangenomen.


Om de veestapel te beschermen is het nodig om het slachten van drachtige vrouwelijke runderen tegen te gaan. De ontwerpwet is donderdag met algemene 41 stemmen goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is vooral door de commissie van rapporteurs onder leiding van Radjendrekoemar Debie (VHP) op het hart gedrukt om te zorgen voor de handhaving van de wet.

Om te voorkomen dat er een schaarste ontstaat aan rundvlees en prijsopdrijving plaatsvindt, zal er slachtvee worden geïmporteerd. Ook moet kunstmatige inseminatie ertoe bijdragen dat de veestapel zal groeien. Het was nodig om regels vast te stellen voor het slachten van runderen van het vrouwelijke geslacht. 

Assembleeleden hebben zich kritisch uitgelaten over het beleid van LVV. Als de randvoorwaarden ontbreken, zullen de positieve resultaten uitblijven. Veel veeboeren hebben te kampen met wateroverlast. Mahinder Jogi (VHP) vindt dat LVV in drie jaar tijd nauwelijks iets heeft bereikt en in de komende twee jaren zal het eveneens niet lukken. Boeren die grote verliezen hebben geleden, zijn niet gecompenseerd.

Minister Sewdien merkte op dat de infrastructuur tientallen jaren is verwaarloosd. In drie jaar tijd kunnen niet veel structurele oplossingen worden bereikt. Ook de komende twee jaar zal er geen bevredigende oplossing komen. De maatregelen zijn regeringen overstijgend. De bewindsman heeft diverse voorstellen van De Nationale Assemblee overgenomen. Hij heeft de steun gekregen van alle fracties voor deze wet.

In de commissie van rapporteurs hadden verder zitting: Remi Tarnadi (NDP), Evert Karto (ABOP/PL), Jennifer Vreedzaam (NDP), Harriët Ramdien (VHP), Ann Sadi (NDP) en Soerjani Mingoen-Karijomenawi (VHP).

Advertenties