Column: Consensus Kiesregeling is geen koehandel
04 Apr 2023, 00:59
foto


Zal 1 en 1 worden opgeteld om te komen tot een nieuwe Kiesregeling of wordt er daadwerkelijk in alle ernst academisch gediscussieerd over wat het beste is voor Suriname. Sinds de uitspraak van het CHof over artikel 9 (zetelverdeling) en artikel 24 (districtsgrenzen) zijn politieke partijen en hun wetenschappelijke bureaus aan het berekenen geslagen. Ze tellen op, trekken af, delen en af en toe vermenigvuldigen ze ook. De hamvraag is wat de beste optie voor ze is om in 2025 meer zetels te kunnen veroveren. En daartoe zijn ze zwaar aan het berekenen geslagen.

Bij politieke partijen tellen de knikkers. Wie aan de zetels komt, komt aan de macht. Partijen die vaak met valse beloftes genoeg zetels vergaren, namen plaats in de cockpit. Eenmaal aan het stuur blijkt dat ze helemaal niet zo deskundig zijn als ze zich voordoen. Keer op keer wordt het land gecrasht, de ene keer harder dan de andere keer. Het wordt steeds moeilijker om de reparaties aan te brengen en het broodnodige herstel op gang te brengen. Bij deze crashes is de bevolking het slachtoffer, zij valt steeds zwaarder, schaaf- en brandwonden worden botbreuken, bij herhaling steeds gecompliceerdere breuken. Family, friends en sponsoren zitten in de businessclass en worden steeds beter van de crashes van het land.

ABOP-voorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk, had het hardst geschreeuwd en het meeste lawaai gemaakt over de stap van advocaat Serena Muntslag-Essed om artikel 9 van de Kiesregeling voor te leggen aan het CHof. Ondanks alle kabaal is er een oordeel gekomen over de Kiesregeling. Al jaren werd er over geklaagd dat het systeem oneerlijk is, maar niet één politicus heeft het lef gehad te proberen daar verandering in te brengen. Het is bij mokken en bokken gebleven. Met 400 stemmen kan een zetel worden veroverd in Coronie, terwijl in Wanica ruim 8.000 stemmen nodig zijn voor een zetel in hetzelfde parlement. Er is dus geen sprake van one person one vote. En dat is oneerlijk, in strijd met de grondwet en internationale verdragen.

Individuen (Jennifer van Dijk-Silos, Lothar Boksteen), Studiegroep Lim a Po en een zichzelf deskundig team noemende personen, zijn aan de slag gegaan met de uitspraak van het CHof. Er zijn verschillende voorstellen uit komen rollen. Politieke partijen vertegenwoordigd in DNA zijn benaderd door het deskundig team om na te gaan of 34 stemmen het eens kunnen worden met elkaar over een nieuwe verdeling van de koek.

VHP (20 zetels) en NDP (16) zijn in staat de Kiesregeling en de grondwet te veranderen. Het ziet ernaar uit dat er al understanding is over de wijzigingen. In de Academische Week moet het glas geheven kunnen worden. Ook door ABOP? De grote vraag is echter: wordt het wel one person one vote?! Of gaan de partijen voor hun eigen belang kiezen? Zal de consensus die wordt bereikt in lijn zijn met het rechtvaardige systeem waar het CHof het over heeft, waarvoor Serena - lid van het deskundig team - zich sterk heeft gemaakt? Of wordt het een koehandel zonder de grenzen van de kiesdistricten te wijzigen? Het wachten is op de ontmaskering.

Nita Ramcharan
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April