NDP- en BEP-fractie willen spoed vergadering Kiesregeling
21 Mar, 13:29
foto
Assembleeleden hebben een spoed openbare vergadering aangevraagd over de wijziging van de Kiesregeling.


Assembleeleden van de NDP- en BEP-fractie willen een spoed openbare vergadering over de wijziging van het kiesstelsel. Aan Assembleevoorzitter Marinus Bee wordt gevraagd om in het belang van de rechtsstaat deze openbare vergadering zo snel mogelijk uit te schrijven. Het moet worden veilig gesteld dat op 25 mei 2025 burgers naar de stembus kunnen gaan.

In de brief aan de Assembleevoorzitter wordt gesteld dat:
Het Constitutioneel Hof heeft op 5 augustus 2022 de artikelen 9 en 24 van de Wet op de Kiesregeling onverbindend verklaard. Enkele maanden hierna is door de president van de Republiek Suriname een commissie in het leven geroepen die belast is met het vooronderzoek om te kunnen geraken tot nieuwe inzichten over de kiesregeling.

Inmiddels zijn precies zes (6) maanden verstreken en heeft er nog geen publicatie van de onderzoeksresultaten van deze commissie plaatsgevonden noch is er een wijzigingsvoorstel gepresenteerd.
Zijdens DNA is er ook een commissie benoemd belast met deze kwestie. Voorts heeft DNA middels een motie van d.d. 21 februari 2023, unaniem besloten om onmiddellijk na het aannemen van de Staatsbegroting voor het dienstjaar 2023, de Kiesregeling in behandeling te nemen.

Helaas hebben wij geconstateerd dat er andere wetten worden geagendeerd en in behandeling genomen, die onzes inziens op dit moment van lagere prioriteit zijn dan de wijziging van het kiesstelsel. Indachtig de vereisten waaraan politieke partijen dienen te voldoen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, dienen er ruim twee (2) jaren voor de verkiezingsdag voorbereidingen getroffen te worden, hetgeen op 25 mei 2023 verloopt.

Mede gelet op de politieke- en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, dringen wij aan om invulling te geven aan de kamerbrede aangenomen motie, en onmiddellijk te beginnen met de behandeling van de kiesregeling en alle andere wetten aan te houden om de verkiezing van 25 mei 2025 conform onze Grondwet veilig te stellen en te garanderen. De Surinaamse burger heeft reeds enkele jaren te kampen met onrust op sociaal-economisch vlak en heeft geen baat bij ook nog onrust op politiek bestuurlijk niveau.

Wij roepen u daarom op om in het belang van de democratie en de rechtsstaat, voornoemde openbare vergadering, met spoed uit te schrijven, ten einde het grondwettelijke recht van iedere burger in Suriname om op 25 mei 2025 naar de stembus te kunnen gaan, veilig te stellen.
Erop vertrouwende dat ook u het belang van deze vergadering ter harte draagt, zien wij deze op bijzonder korte termijn tegemoet."
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November