SoZaVo wil dat student SRD 178.000 betaalt voor pacemaker
18 Mar 2023, 02:53
foto


Recent heeft ons het nieuws bereikt dat een jonge student een hartstilstand heeft gekregen op het veld tijdens het sporten. Hierbij is de student gereanimeerd door het ambulancepersoneel met gebruik van elektrische schokken. Onze dank gaat uit naar de medewerkers voor hun kordaat optreden.

Hierna heeft de student 3 weken in AZP gelegen, waarbij hij een pacemaker heeft gekregen om zijn hartritme te reguleren. Deze pacemaker heeft US$ 15.000 gekost. Het Staatsziekenfonds heeft de helft ($7.500), daarvan vergoed. Sociale Zaken heeft 1/3 van de andere $7.500 vergoed. Bijkans blijft er omgerekend SRD 178.000 over die de student zelf uit eigen zak moet bekostigen.

Nu onze vraag aan SoZaVo:
Hoe kan het dat het ministerie van Sociale Zaken een jonge student opscheept met een rekening van maar liefst SRD 178.000 (bijkans 5000 euro)?

Na onderzoek blijkt dat SZF aan zijn plicht volgens de regels heeft voldaan. Ook is er contact gezocht met het ziekenhuis. Echter zijn ziekenhuizen geen verzekeraars. Het ziekenhuis heeft desbetreffende geschikte pacemaker gebruikt waar een prijskaartje aan vast zit, en dit moet betaald worden.

Nu rijst bij ons de vraag: welke criteria hanteert het ministerie van Sociale Zaken om maar 1/3 van het openstaande bedrag te vergoeden?

Bestaat er niet een fonds voor minder draagkrachtigen? Kan dat fonds niet worden aangesproken om in dit geval in te komen? Is bedoeld fonds juist niet voor dit soort gevallen? Er is ook door de regering in het kader van sociaal programma SRD 1,8 miljard vrijgemaakt voor SoZaVo, waarom wordt deze student dan opgescheept met zo een hoge rekening.

Geen enkele student kan zo een hoog bedrag betalen, en een gemiddeld werkende in Suriname ook niet.

Wij verzoeken de minister van SoZaVo om een oplossing voor desbetreffende casus te verzinnen, gezien wij deze student niet kunnen laten stikken.

Rayeed Nasibdar
Gloria Bottse
(Suriname Actiegroep)

Starnieuws heeft vier dagen geleden het ministerie van SoZaVo benaderd voor een reactie, maar tot nu toe is er niet gereageerd.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June