FOLS: Permanente Educatie eindelijk uitbetaald aan parttimers
26 Jan 2023, 14:45
foto


De Permanente Educatie (PE) voor docenten op VOS-niveau, het IOL, de avond pedagogische instituten en het avond technisch onderwijs, is deze maand eindelijk ook aan de parttimer betaalbaar gesteld. Dit deelt Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), mee. Op 3 november 2022 heeft de FOLS publiciteit gegeven aan het niet toekennen van de PE-toelage aan parttimers.

"Het geeft een goed gevoel dat het ministerie heeft ingezien dat de parttimers naar alle redelijkheid en billijkheid wel in aanmerking moesten komen voor de PE. Rest nog de 'ondersteuning van SRD 350 per maand in verband met afstandsonderwijs' te rekenen van 1 januari 2022. Daarnaast moet er nog een correctie plaatsvinden van de 8% op de lesurenvergoeding voor de voltijdse en deeltijdswerkers over de periode juli tot september 2022. De overige punten uit het FOLS-secundair pakket zullen binnenkort weer worden opgepakt ter bespreking met het minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur", zegt Nerkust.

De FOLS had tijdens gesprekken met het ministerie van Onderwijs op 12 november 2022, 28 november 2022 en op 8 december 2022 o.a de PE en andere punten uit het secundair pakket onder de aandacht gebracht van een delegatie van het ministerie onder leiding van directeur Administratief en Technisch Beheer, Natasia Bennanon.

De FOLS had naar de missive aan de minister van Financiën en Planning onder no: 068/RvS/22 verwezen, die is ondertekend door de president van de Republiek Suriname met als datum 14 mei 2022. Hierin zijn er twee punten opgenomen waarbij de uitvoering daarvan zeer onredelijk is naar de docenten die als  parttimer verbonden zijn aan een VOS-school en hun doceeropdracht uitvoeren.  

Het betreft hierbij de permanente educatie en de toelage ondersteuning afstandsonderwijs die in de missive zijn opgenomen. De permanente educatie is vastgesteld op 7% van de bezoldiging te rekenen van 1 oktober 2021. Over de permanente educatie kan worden aangegeven dat vóór 2017 alle leerkrachten - zowel de leerkrachten met een voltijdse betrekking, de parttimers en de leerkrachten die werkzaam zijn als bureau-ambtenaar; dus geen actieve doceeropdracht hebben, in aanmerking kwamen voor de permanente educatie. Deze toelage werd berekend naar rato van het aantal opgebrachte lesuren.

Met de uitvoering van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden (Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden; Staatsbesluit van 09 oktober 20217 No. 89) kwam de permanente educatie weg te vallen omdat werd aangegeven dat deze toelage in de bezoldiging is geïncorporeerd. Uit de Missive van 14 mei 2022 blijkt dat aan leerkrachten wederom de permanente educatie wordt toegekend en vastgesteld is op 7% van de bezoldiging te rekenen van 1 oktober 2021 alsook een 'ondersteuning van SRD 350 per maand in verband met afstandsonderwijs' te rekenen van 1 januari 2022.
 
Het meest opvallende is, dat voltijdse leerkrachten met een doceeropdracht in de school en de 'inactieve leerkrachten' werkzaam op het bureau van het ministerie deze toelagen wel ontvangen terwijl deeltijds docenten die inhoud geven aan hun doceeropdracht het niet ontvingen. Dit werd ervaren als zeer discriminerend en oneerlijk, meent de FOLS-president.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April